Loại tệp AWW

- Sự thật nhanh chóng

Tệp AWW là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp AWW hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp AWW là gì?

Tệp .AWW là tệp Tài liệu Khả năng Ghi .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp AWW

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp AWW cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp AWW của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 6 công cụ mở AWW khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 27 tháng 12 năm 2019

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp AWW nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp AWW cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần dùng thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Văn phòng Khả năng Văn phòng Khả năng
Corel Home Office Corel Home Office
Quản lý phụ kiện Quản lý phụ kiện
CÓ KHẢ NĂNG CÓ KHẢ NĂNG
INFOConnect Enterprise Edition INFOConnect Enterprise Edition
Văn phòng Corel Văn phòng Corel