Cơ sở dữ liệu tệp mở rộng


Phần mở rộng tệp AWP.

  • Phát triển bởi: Ability Plus Software
  • Danh mục: Text Files
  • Định dạng: Binary

Một tập tin AWP là gì??

AWP là khả năng viết mẫu.

Mẫu tài liệu được tạo bởi khả năng Viết, ứng dụng xử lý văn bản đi kèm với bộ khả năng Office; được sử dụng để tạo khả năng Viết tài liệu (tệp .AWW) với cùng kiểu và định dạng trang; hữu ích cho các tiêu đề thư và mẫu ghi nhớ của công ty.

Các chương trình mở khả năng Viết mẫu.
Windows
Ability Office

Làm thế nào để giải quyết vấn đề với các tập tin AWP

  • Liên kết phần mở rộng tệp AWP với ứng dụng chính xác. Trên :
    Windows: Nhấp chuột phải vào bất kỳ tệp AWP và sau đó nhấp vào "Open with" > "Choose another app". Bây giờ chọn một chương trình khác và đánh dấu vào ô "Always use this app to open *.AWP files". Mac: Nhấp chuột phải (hoặc nhấp Ctrl) vào tệp AWP, sau đó nhấp vào "Open with" > "Other...". Sau đó chọn một chương trình khác và kiểm tra hộp "Always Open With". Linux: Nhấp chuột phải vào tệp và chọn "Open with" và chọn chương trình khác. iPhone: Nhấn vào tập tin. Nếu bạn không thấy một ứng dụng để mở tệp, hãy nhấn Chia sẻ "Chia sẻ" và chọn một ứng dụng. Ngoài ra, lưu tệp. Sau đó mở ứng dụng Tệp ứng dụng Tệp. Nhấn và giữ tập tin, sau đó thả ngón tay ra. Bạn sẽ thấy một thanh menu màu đen. Sau đó nhấn "Chia sẻ" và chọn một ứng dụng. Android: Nhấn vào biểu tượng Cài đặt trên điện thoại thông minh của bạn, sau đó nhấn vào phần Ứng dụng. Ở đó chạm vào biểu tượng Tùy chọn ở góc trên bên phải màn hình để thay đổi các ứng dụng mặc định.
  • Cập nhật phần mềm của bạn mà thực sự nên mở AWP là khả năng viết mẫu.. Bởi vì chỉ có phiên bản hiện tại hỗ trợ định dạng tệp AWP mới nhất.
  • Để đảm bảo rằng tệp AWP của bạn không bị hỏng hoặc bị nhiễm vi-rút, hãy lấy lại tệp và quét bằng bằng phần mềm chống vi-rút.