Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng Tệp .AVOL

  • Thể loại: Tệp dữ liệu khác nhau

Các tệp .AVOL là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .AVOL? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .AVOL.

Phần mở rộng tệp .AVOL là gì?

Phần mở rộng tệp .AVOL đã được phân loại là Các tệp dữ liệu khác nhau.

.AVOL là dữ liệu khối lượng 3D của bệnh nhân

Phần mở rộng tệp avol dường như có liên quan đến một số loại tệp dữ liệu khối lượng bệnh nhân được một số phần mềm y tế sử dụng.

Ví dụ được sử dụng trong phần mềm Vitrea và những phần mềm khác.

Định dạng tệp .AVOL không được dùng nữa và định dạng tệp này không còn được hỗ trợ .

Hiện tại, loại tệp .AVOL không được sử dụng tích cực và đã lỗi thời. Điều này thường xảy ra với các tệp hệ thống trong hệ điều hành cũ hơn, các tệp từ phần mềm đã ngừng hoạt động từ lâu hoặc với các phiên bản trước của một số loại tệp (tài liệu, dự án, hình ảnh, v.v.) đã được thay thế trong các phiên bản sau của chương trình gốc.


Làm thế nào để mở:

Sử dụng phần mềm Vitrea để làm việc với các tệp * .avol.

Làm thế nào để chuyển đổi:

Rất tiếc, chúng tôi không có bất kỳ thông tin nào về bất kỳ chuyển đổi * .avol nào có thể xảy ra, có thể không thực hiện được.

Cách khắc phục sự cố với tệp .AVOL

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .AVOL. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .AVOL hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .AVOL để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)