Loại tệp AVERY

- Sự thật nhanh chóng

Tệp AVERY là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp AVERY hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp AVERY là gì?

Định dạng tệp AVERY được phát triển cho Avery Design and Print Online, là một ứng dụng dựa trên Web có thể được sử dụng để tạo và in nhãn, nhãn dán, danh thiếp và các phương tiện khác nhau. Nền tảng Web của Avery Design and Print Online sử dụng định dạng tệp AVERY để lưu các dự án do người dùng tạo thông qua phần mềm Web này. Tất cả các phần dữ liệu này đều được tạo ra thông qua các công cụ khác nhau được trang bị trong phần mềm Avery Design and Print Online. đăng kí. Đăng nhập vào nền tảng bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn và tải lên các tệp .avery ngoại tuyến của bạn.

Cách mở tệp AVERY

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp AVERY cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp AVERY của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 3 công cụ mở AVERY khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 15 tháng 12 năm 2021

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp AVERY nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp AVERY cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần dùng thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

DesignPro DesignPro
Adobe Acrobat Adobe Acrobat
Microsoft Office Microsoft Office