Loại tệp AVD

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp AVD là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp AVD hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp AVD là gì?

Các tệp chứa phần mở rộng tệp .avd thường được liên kết với các tệp video được Alogics Corporation sử dụng. Mặc dù định dạng tệp video AVD chưa bao giờ rất phổ biến, nhưng nó đã trở nên gần như lỗi thời do các định dạng tệp video được chấp nhận rộng rãi hơn như định dạng tệp MPEG, AVI và WMV.

Phần mềm Magix Movie Edit Pro cũng sử dụng hậu tố tệp .avd. Chương trình này sử dụng phần mở rộng tệp .avd cho các tệp dữ liệu video được chương trình sử dụng.

Phần mở rộng tệp .avd cũng được sử dụng bởi phần mềm gắn nhãn Avery. Các tệp AVD này chứa các tệp cơ sở dữ liệu được sử dụng để tạo các nhãn được in bằng ứng dụng phần mềm Avery.

Cách mở tệp AVD

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp AVD cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp AVD của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 4 công cụ mở AVD khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 18 tháng 1 năm 2015

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp AVD nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp AVD cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Triển lãm ảnh Triển lãm ảnh
Avanti Avanti
Avanti!  MC Avanti! MC
AirnetViewer AirnetViewer