Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng tệp .AUZ

  • Nhà phát triển: Ableton
  • Thể loại: Tập tin Misc

Các tệp .AUZ là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .AUZ? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .AUZ.

Phần mở rộng tệp .AUZ là gì?

Phần mở rộng tệp .AUZ được tạo bởi Ableton. .AUZ đã được phân loại là Tập tin Khác.

.AUZ là Tệp Ủy quyền Ableton

Tệp giấy phép phần mềm được sử dụng bởi Ableton Live, một ứng dụng sản xuất âm thanh thường được sử dụng để tạo hỗn hợp điện tử; chứa một khóa đăng ký phần mềm cho phép người dùng ủy quyền cho một bản sao hợp pháp của phần mềm; có thể được nhấp đúp để hoàn thành ủy quyền.

Tệp AUZ được sử dụng để đăng ký ngoại tuyến khi máy tính không có kết nối Internet. Để đăng ký ngoại tuyến, bạn phải 1) tạo "mã phần cứng" từ máy tính ngoại tuyến, 2) truy cập trang Web ủy quyền ngoại tuyến Ableton trên máy tính khác được kết nối với Internet, 3) tải xuống tệp AUZ bằng "mã phần cứng , "và 4) chuyển tệp AUZ sang máy tính ngoại tuyến và đăng ký phần mềm.

Danh sách tất cả các phần mềm có thể mở Tệp ủy quyền Ableton
các cửa sổ
Ableton Trực tiếp
Mac
Ableton Trực tiếp

Cách khắc phục sự cố với tệp .AUZ

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .AUZ. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .AUZ hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .AUZ để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)