Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng Tệp .AURORA

  • Thể loại: Tệp được mã hóa

Các tệp .AURORA là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .AURORA? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .AURORA.

Phần mở rộng tệp .AURORA là gì?

Phần mở rộng tệp .AURORA đã được phân loại là Tệp được Mã hóa.

.AURORA là tệp được mã hóa Aurora Ransomware

Tệp AURORA là tệp được mã hóa bởi Aurora Virus, một con ngựa trojan được tội phạm mạng sử dụng. Nó chứa tệp của người dùng, chẳng hạn như tệp .WMV, .MP4, .XLSX hoặc .PDF, được mã hóa bằng khóa RSA 2048 bit. Các tệp AURORA trở nên phổ biến vào năm 2018 và tương tự như các tệp .LOCKY và .ODIN.

Virus Aurora là phần mềm độc hại rất nguy hiểm. Nó thường được gọi là ransomware, trong đó mục đích của vi rút là bắt các tệp của bạn làm con tin và buộc bạn phải trả cho thủ phạm (thường khoảng 100 đô la Mỹ bitcoin) để mở khóa tệp của bạn. Virus là một con ngựa trojan thường được đưa vào thông qua tệp .DOC cá nhân được đính kèm trong email. Khi vi-rút ảnh hưởng đến máy tính của bạn, nó sẽ bắt đầu xáo trộn các tệp của bạn, đổi tên chúng và mã hóa chúng. Sau đó, vi-rút tạo ra một ghi chú đòi tiền chuộc .TXT có tên HOW_TO_DECRYPT_YOUR_FILES.txt , thông báo cho bạn về việc tiếp quản và những gì bạn cần làm để khôi phục tệp của mình.

Không có chương trình nào hiện có sẵn để khôi phục các tệp của bạn một cách hiệu quả. Nếu bạn sao lưu các tệp của mình, bạn có thể thực hiện khôi phục toàn bộ hệ thống. Nếu không, cách duy nhất được biết để giải mã các tệp bị nhiễm của bạn là trả cho thủ phạm khóa cá nhân và chương trình giải mã.

Cách khắc phục sự cố với tệp .AURORA

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .AURORA. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .AURORA hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .AURORA để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)