Loại tệp ATX

- Sự thật nhanh chóng

Tệp ATX là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp ATX hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp ATX là gì?

Tệp ATX có nhiều mục đích sử dụng và Định dạng trao đổi ăng-ten ANTEX là một trong số chúng.

Định dạng trao đổi ăng-ten ANTEX

Các mô hình IGS sử dụng định dạng tệp ATX để lưu trữ dữ liệu về vệ tinh và ăng-ten. Dữ liệu bao gồm mã vệ tinh, vị trí GPS, số sê-ri, cờ hệ thống, số vị trí và một số dữ liệu khác. IGS đang nghiên cứu một tập hợp các hiệu chỉnh tâm pha ăng-ten tuyệt đối cho mạng thu ăng-ten và vệ tinh, chúng tôi tìm thấy trong các tệp ATX.

Cách mở tệp ATX

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp ATX cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp ATX của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 6 công cụ mở ATX khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 18 tháng 2 năm 2021

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng ATX

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp ATX, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Hình ảnh đĩa 8-bit VAPI / ATX Atari

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp ATX. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp ATX cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

ITC Ilwis30 ITC Ilwis30
Aumentaty Viewer Aumentaty Viewer
Sơ khai Sơ khai
Khối kinh doanh H&R Khối kinh doanh H&R
TaxCut Business TaxCut Business
Cadwin Cadwin