Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng Tệp .ATTX

  • Nhà phát triển bởi: Cadence Design Systems, Inc.
  • Danh mục: Đồ họa 3d, Tệp CAD-CAM-CAE

Tệp .ATTX là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .ATTX? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .ATTX.

Phần mở rộng tệp .ATTX là gì?

Phần mở rộng tệp .ATTX được tạo bởi Cadence Design Systems, Inc .. .ATTX đã được phân loại là tệp đồ họa 3d, tệp CAD-CAM-CAE.

.ATTX là tệp atribut của Cadence

Phần mở rộng tệp ATTX dường như đã được sử dụng hoặc trước đây đã được sử dụng cho một loại tệp thuộc tính đặc biệt cho Cadence - hiện được gọi là OrCAD .. Có vẻ như nó chia sẻ cùng một phần mở rộng với các tệp netlist.


Làm thế nào để mở:

Bạn có thể nhập các tệp này vào Cadence.

Làm thế nào để chuyển đổi:

Theo như chúng tôi biết, loại tệp .attx này không thể được chuyển đổi sang bất kỳ định dạng tệp nào khác. Đây thường là trường hợp của hệ thống, cấu hình, tệp tạm thời hoặc tệp dữ liệu chứa dữ liệu chỉ dành riêng cho một phần mềm và được sử dụng cho các mục đích riêng của nó. Ngoài ra, một số định dạng tệp độc quyền hoặc đóng không thể được chuyển đổi thành các loại tệp phổ biến hơn để bảo vệ tài sản trí tuệ của nhà phát triển, ví dụ như trường hợp của một số tệp đa phương tiện được bảo vệ bằng DRM.

Cách khắc phục sự cố với tệp .ATTX

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .ATTX. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .ATTX hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .ATTX để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)