Loại tệp ASZ

- Sự thật nhanh chóng

Tệp ASZ là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp ASZ hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp ASZ là gì?

Tệp .ASZ là tệp Balabolka Skin .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp ASZ

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp ASZ cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp ASZ của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 4 công cụ mở ASZ khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: 23 tháng 2, 2017

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp ASZ nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp ASZ cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Trình xem VPS Trình xem VPS
Mô hình kỹ thuật số FJVPS Mô hình kỹ thuật số FJVPS
WorkVisual WorkVisual
VPS / Mô hình kỹ thuật số VPS / Mô hình kỹ thuật số