Loại tệp ASP

- Sự thật nhanh chóng

Tệp ASP là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp ASP hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp ASP là gì?

ASP là viết tắt của Active Server Page. Các tệp chứa phần mở rộng .asp chứa các tập lệnh được sử dụng để tạo các trang HTML. Nói cách khác, khi trình duyệt web của bạn yêu cầu trang .asp, máy chủ web sẽ tạo nội dung để hiển thị trong trình duyệt một cách nhanh chóng. Trang không chỉ được tải xuống từ máy chủ mà còn được máy chủ xây dựng cho người dùng cụ thể đó. Tệp ASP thường được sử dụng bởi các trang web được lưu trữ trên máy chủ Microsoft IIS.

Khi truy cập trang web có URL kết thúc bằng .asp, bạn biết rằng bạn đang truy cập trang web được tạo bởi máy chủ Microsoft bằng cách sử dụng tập lệnh ActiveX. Các tệp ASP được sử dụng để tạo trang cho phép các trang web vẫn hoạt động mà không cần mã hóa lại hoặc cập nhật trang web liên tục.

Cách mở tệp ASP

Chúng tôi đã xác định một công cụ mở ASP tương thích với loại tệp ASP cụ thể này.

Chương trình mở tệp Chung

Trình mở tệp Bitberry Trình mở tệp Bitberry Đã xác minh

Cập nhật lần cuối: ngày 9 tháng 3 năm 2022

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp ASP nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp ASP cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Adobe Dreamweaver Adobe Dreamweaver
Adobe Photoshop Adobe Photoshop
Macromedia Dreamweaver MX Macromedia Dreamweaver MX
Môi trường phát triển của Microsoft Môi trường phát triển của Microsoft
Phần mở rộng Nền tảng Web của Microsoft Phần mở rộng Nền tảng Web của Microsoft
Xamarin Studio Xamarin Studio
Bluefish Bluefish
Adobe GoLive Adobe GoLive
Alphaedit Alphaedit
MonoDevelop MonoDevelop