HỎI Loại tệp

- Sự thật nhanh chóng

Tệp ASK là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp ASK hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp ASK là gì?

Tệp ASK có nhiều mục đích sử dụng và cơ sở dữ liệu askSam là một trong số đó.

cơ sở dữ liệu askSam

Các tệp .ask là các tệp được ứng dụng askSam sử dụng. askSam là một ứng dụng cơ sở dữ liệu trên máy tính để sắp xếp tài liệu, email, bảng tính, trang web, địa chỉ và tệp văn bản. askSam đã lưu thông tin này vào các thư mục nơi người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm chúng bằng ứng dụng. Kết quả tìm kiếm sau đó được xuất thành một bảng tính hoặc dưới dạng báo cáo. Một công ty có trụ sở tại Florida có tên là askSam Systems, được thành lập vào năm 1985, đã tạo ra askSam.

Cách mở tệp ASK

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp ASK cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp ASK của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 5 công cụ mở ASK khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 25 tháng 1 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng ASK

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp ASK, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Ứng dụng tổng hợp WinAsks Player

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp ASK nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp ASK cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

ALPlayer ALPlayer
Anapod Explorer Anapod Explorer
Phác thảo VÙNG Phác thảo VÙNG
askSam askSam
WinAsks WinAsks