Loại tệp ASI

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp ASI là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp ASI hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp ASI là gì?

Các tệp chứa phần mở rộng tệp .asi thường được kết hợp với phần mềm phát triển ứng dụng Web Alpha Five. Các tệp ASI được chương trình này sử dụng các biến lưu trữ các biến được ứng dụng liên quan tham chiếu.

Hậu tố tệp .asi cũng được biết là được sử dụng cho các tệp tiêu đề hợp ngữ. Các tệp ngôn ngữ này được sử dụng với ứng dụng Borland Assembler. Chúng được tạo bởi ứng dụng khi người dùng sử dụng ngôn ngữ lập trình Turbo C hoặc Borland C ++.

Phần mở rộng tệp .asi cũng được liên kết với các tệp Hình ảnh ARTstor. Chương trình ARTstor có một cơ sở dữ liệu gồm nhiều hình ảnh kỹ thuật số khác nhau. Những hình ảnh này được lưu ở định dạng tệp ASI độc quyền của phần mềm.

Cách mở tệp ASI

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp ASI cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp ASI của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 2 công cụ mở ASI khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 17 tháng 3 năm 2022

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp ASI nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp ASI cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Giao diện Cơ quan-Công ty Giao diện Cơ quan-Công ty
Máy phân tích Arbutus Máy phân tích Arbutus