Loại tệp ASHDISC

- Sự thật nhanh chóng

Tệp ASHDISC là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp ASHDISC hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp ASHDISC là gì?

Phần mở rộng tệp ASHDISC cho thiết bị của bạn biết ứng dụng nào có thể mở tệp. Tuy nhiên, các chương trình khác nhau có thể sử dụng loại tệp ASHDISC cho các loại dữ liệu khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa mô tả định dạng tệp ASHDISC và cách sử dụng phổ biến của nó, nhưng chúng tôi biết những chương trình nào được sử dụng để mở những tệp này, vì chúng tôi nhận được hàng tá đề xuất từ ​​những người dùng như bạn mỗi ngày về các loại tệp cụ thể và chương trình nào họ sử dụng để mở họ.

Chúng tôi đang tiếp tục làm việc để thêm nhiều mô tả loại tệp hơn vào trang web, vì vậy nếu bạn có thông tin về tệp ASHDISC mà bạn nghĩ sẽ giúp ích cho người khác, vui lòng sử dụng liên kết Cập nhật Thông tin bên dưới để gửi cho chúng tôi - chúng tôi rất mong nhận được phản hồi từ bạn !

Cách mở tệp ASHDISC

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp ASHDISC cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp ASHDISC của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 17 công cụ mở ASHDISC khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp ASHDISC nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp ASHDISC cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

PowerISO PowerISO
Ashampoo Burning Studio Ashampoo Burning Studio
Ashampoo Burning Studio MIỄN PHÍ Ashampoo Burning Studio MIỄN PHÍ
Ashampoo Burning Studio Advanced Ashampoo Burning Studio Advanced
Ashampoo Burning Studio Elements Ashampoo Burning Studio Elements
Công nghệ ashampoo GmbH & Co. KG Công nghệ ashampoo GmbH & Co. KG
Ashampoo Burning Studio CBE Ashampoo Burning Studio CBE
UltraISO UltraISO
WinArchiver WinArchiver
Ashampoo Burning Studio với gói chủ đề Ashampoo Burning Studio với gói chủ đề
Gói chủ đề Ashampoo Burning Studio Gói chủ đề Ashampoo Burning Studio
Ashampoo Burning Studio 8.02.Themes Ashampoo Burning Studio 8.02.Themes
Ashampoo Burning Studio Basic Ashampoo Burning Studio Basic
Ashampoo Burning Studio Lite DimitryDMT Ashampoo Burning Studio Lite DimitryDMT
progeCAD Professional progeCAD Professional
UltraISO Portable UltraISO Portable
Trình duyệt MasterClips MediaPaq Trình duyệt MasterClips MediaPaq