Loại tệp ASE

- Sự thật nhanh chóng

Tệp ASE là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp ASE hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp ASE là gì?

Tệp ASE có nhiều mục đích sử dụng và 3D Studio Max ASCII Export là một trong số đó.

Tệp xuất 3D Studio Max ASCII

Tệp .ase là tệp được tạo khi bạn xuất cảnh trong 3D Studio Max dưới dạng loại tệp Xuất cảnh ASCII. Cảnh liên quan đến các thuộc tính hình học của các đối tượng mà người dùng thiết kế trong 3D Studio Max. 3D Studio Max là phần mềm được sử dụng để tạo mô hình và kết xuất 3D trong thiết kế, phát triển trò chơi và hoạt hình. ASCII là viết tắt của American Standard Code for Information Interchange, một tiêu chuẩn mã hóa ký tự được sử dụng trong giao tiếp điện tử. Các tệp .ase hỗ trợ nhập mô hình 3D vào phần mềm thiết kế khác hỗ trợ định dạng ASE.

Cách mở tệp ASE

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp ASE cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp ASE của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 5 công cụ mở ASE khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng ASE

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp ASE, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Tệp trao đổi Adobe Swatch
  • Aseprite Animated Sprite

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp ASE nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp ASE cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Adobe Photoshop Adobe Photoshop
Protean Protean
Ảo hóa ứng dụng của Microsoft Ảo hóa ứng dụng của Microsoft
Trình quản lý mật khẩu SuperEasy Trình quản lý mật khẩu SuperEasy
USB UVC WebCam USB UVC WebCam