Loại tệp AS2PROJ

- Sự thật nhanh chóng

Tệp AS2PROJ là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp AS2PROJ hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp AS2PROJ là gì?

Tệp .AS2PROJ là tệp Dự án FlashDevelop ActionScript 2 .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp AS2PROJ

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp AS2PROJ cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp AS2PROJ của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 7 công cụ mở AS2PROJ khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 4 tháng 2 năm 2014

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp AS2PROJ. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp AS2PROJ cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

FlashDevelop RTM dành cho Microsoft.NET FlashDevelop RTM dành cho Microsoft.NET
FlashDevelop dành cho .NET FlashDevelop dành cho .NET
FlashDevelop RTM cho Microsoft.NET Runtime FlashDevelop RTM cho Microsoft.NET Runtime
FlashDevelop RC1 dành cho Microsoft.NET FlashDevelop RC1 dành cho Microsoft.NET
FlashDevelop FlashDevelop
FlashDevelop RC2 dành cho Microsoft.NET FlashDevelop RC2 dành cho Microsoft.NET
FlashDevelop RC3 dành cho Microsoft.NET FlashDevelop RC3 dành cho Microsoft.NET