Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng Tệp .ARTI

  • Thể loại: Tệp dữ liệu khác nhau

Các tệp .ARTI là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .ARTI? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .ARTI.

Phần mở rộng tệp .ARTI là gì?

Phần mở rộng tệp .ARTI đã được phân loại là Các tệp dữ liệu khác nhau.

.ARTI là tệp Artizen HDR

Phần mở rộng tệp Ar được liên kết với Artizen HDR cho Windows, một trình chỉnh sửa ảnh bao gồm các tính năng áp dụng công nghệ HDR (Dải động cao) cho ảnh.

Tệp Arti lưu trữ một số loại dữ liệu được Artizen sử dụng.

Định dạng tệp .ARTI không được dùng nữa và định dạng tệp này không còn được hỗ trợ .

Hiện tại, loại tệp .ARTI không được sử dụng tích cực và đã lỗi thời. Điều này thường xảy ra với các tệp hệ thống trong hệ điều hành cũ hơn, các tệp từ phần mềm đã ngừng hoạt động từ lâu hoặc với các phiên bản trước của một số loại tệp (tài liệu, dự án, hình ảnh, v.v.) đã được thay thế trong các phiên bản sau của chương trình gốc.


Làm thế nào để mở:

Do sự thay đổi và không chắc chắn của nhóm loại tệp này, không có sẵn thông tin chung về cách mở định dạng tệp dữ liệu khác nhau này. Tuy nhiên, hầu hết các tệp có phần mở rộng từ nhóm này thường không được mở hoặc xem trực tiếp. Nếu có các ứng dụng hoặc chương trình được liên kết được liệt kê bên dưới mô tả tiện ích, bạn luôn có thể thử kiểm tra trang web của họ để biết thêm thông tin trên diễn đàn của họ hoặc loại hỗ trợ khách hàng khác.

Làm thế nào để chuyển đổi:

Do sự thay đổi và không chắc chắn của nhóm loại tệp này, không có sẵn thông tin chung về cách chuyển đổi định dạng tệp dữ liệu khác nhau này. Tuy nhiên, hầu hết các tệp có phần mở rộng từ nhóm này thường không có định dạng, có thể chuyển đổi được. Nếu có các ứng dụng hoặc chương trình liên quan được liệt kê bên dưới mô tả tiện ích mở rộng, bạn luôn có thể thử kiểm tra trang web của họ để biết thêm thông tin trên diễn đàn của họ hoặc loại hình hỗ trợ khách hàng khác.

Cách khắc phục sự cố với tệp .ARTI

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .ARTI. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .ARTI hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .ARTI để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)