Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng Tệp .APXT

  • Nhà phát triển: Apperson Education Products
  • Danh mục: Cài đặt, tùy chọn, chủ đề hoặc giao diện Tệp

Các tệp .APXT là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .APXT? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .APXT.

Phần mở rộng tệp .APXT là gì?

Phần mở rộng tệp .APXT được tạo bởi Apperson Education Products. .APXT đã được phân loại là Cài đặt, tùy chọn, chủ đề hoặc giao diện Tệp.

.APXT là dữ liệu cài đặt DataLink

Phần mở rộng tệp apxt được liên kết với DataLink, một công cụ kiểm soát kiểm tra và được sử dụng cho các tệp có chứa các giá trị đã lưu và cài đặt của phiên kiểm tra hoặc quét hiện tại.

DataLink được phát triển bởi Apperson Education Products.


Làm thế nào để mở:

Các tệp apxt được sử dụng cho các mục đích nội bộ của chương trình DataLink.

Làm thế nào để chuyển đổi:

Theo như chúng tôi biết, loại tệp .apxt này không thể được chuyển đổi sang bất kỳ định dạng tệp nào khác. Đây thường là trường hợp của hệ thống, cấu hình, tệp tạm thời hoặc tệp dữ liệu chứa dữ liệu chỉ dành riêng cho một phần mềm và được sử dụng cho các mục đích riêng của nó. Ngoài ra, một số định dạng tệp độc quyền hoặc đóng không thể được chuyển đổi thành các loại tệp phổ biến hơn để bảo vệ tài sản trí tuệ của nhà phát triển, ví dụ như trường hợp của một số tệp đa phương tiện được bảo vệ bằng DRM.

Cách khắc phục sự cố với tệp .APXT

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .APXT. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .APXT hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .APXT để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)