Loại tệp APM

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp APM là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp APM hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp APM là gì?

Các tệp APM có nhiều mục đích sử dụng và Ubisoft Audio là một trong số đó.

Tệp âm thanh Ubisoft

Đây là một định dạng tệp âm thanh được phát triển bởi Ubisoft để sử dụng trong các trò chơi của họ. Chỉ một số trình phát đa phương tiện có thể phát các tệp này, bao gồm cả Bitberry File Opener .

Cách mở tệp APM

Chúng tôi đã xác định một công cụ mở APM tương thích với loại tệp APM cụ thể này.

Các chương trình mở tệp Ubisoft Audio

Trình mở tệp Bitberry Trình mở tệp Bitberry Đã xác minh

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Tất cả các định dạng tệp đã biết sử dụng phần mở rộng .APM

Mặc dù Ubisoft Audio File là một loại tệp APM phổ biến, nhưng chúng ta biết đến 4 cách sử dụng khác nhau của phần mở rộng .APM. Các phần mềm khác nhau có thể sử dụng các tệp có cùng phần mở rộng cho các loại dữ liệu khác nhau.

Tệp dự án trình tạo menu AutoPlay

Các tệp APM này là các tệp dự án được tạo bằng AutoPlay Menu Builder, một chương trình phần mềm để tạo menu phát tự động để khởi chạy CD hoặc DVD của bạn.

Công cụ mở APM dành cho Windows

Chúng tôi đã xác định một công cụ mở APM tương thích với loại tệp APM cụ thể này.

Trình tạo menu AutoPlay Trình tạo menu AutoPlay Đã xác minh

Tệp bản đồ ArcPad

Chúng tôi biết rằng một định dạng APM là Tệp Bản đồ ArcPad . Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Các chương trình mở các tệp APM này

Chúng tôi đã xác định một công cụ mở APM tương thích với loại tệp APM cụ thể này.

ESRI ArcPad ESRI ArcPad Đã xác minh

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng APM

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp APM, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Siêu tệp có thể đặt Aldus

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp APM nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp APM cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

PowerDesigner PowerDesigner
PowerAMC PowerAMC
sửa đổi sửa đổi
Triển vọng Accellion Triển vọng Accellion
Power Designer Power Designer
Đánh giá PowerAMC Đánh giá PowerAMC
adamsoutlook adamsoutlook
ViewPad của tôi ViewPad của tôi
Hợp nhất PDF còn sống Hợp nhất PDF còn sống
PowerDesigner Viewer PowerDesigner Viewer