Loại tệp APF

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp APF là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp APF hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp APF là gì?

Các tệp APF có nhiều mục đích sử dụng và Allways Printer Driver là một trong số chúng.

Trình điều khiển máy in Allways

Các tệp APF là các tệp thuộc trình điều khiển máy in Allways. Tất cả các máy in cần có trình điều khiển, phần mềm được cài đặt trong hệ thống máy tính, đặc biệt là máy tính IBM.

Máy in Allways cần tệp APF như một phần của phần mềm được cài đặt để máy tính IBM giao tiếp với máy in Allways. IBM là một công ty nổi tiếng bắt đầu giới thiệu và bán máy tính cho công chúng vào những năm 80.

Cách mở tệp APF

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp APF cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp APF của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở APF khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 31 tháng 3 năm 2021

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng APF

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp APF, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • MightyFax

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp APF nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp APF cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Trưng bày Trưng bày
BioAnnotator BioAnnotator
Trang nhà Trang nhà
Window Studio của Andersen Window Studio của Andersen
AnimaShooter Junior AnimaShooter Junior
Studio ColdFusion Studio ColdFusion
ezManager Plus ezManager Plus
BioPlot BioPlot
Asm994a Assembler Asm994a Assembler
FlipTrack FlipTrack