Thư viện mở rộng tệp


.AOL File Extension

  • Nhà phát triển: AOL
  • Thể loại: Tập tin Misc

Các tệp .AOL là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .AOL? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .AOL.

Phần mở rộng tệp .AOL là gì?

Phần mở rộng tệp .AOL được tạo bởi AOL. .AOL đã được phân loại là Tập tin Khác.

.AOL là tệp trực tuyến của Mỹ

Tập tin cài đặt phần mềm America Online; được sử dụng bởi các tính năng nhất định của chương trình AOL; ví dụ: tệp "Payment.aol" được Hỗ trợ mua sắm AOL sử dụng.

Cách khắc phục sự cố với tệp .AOL

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .AOL. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .AOL hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .AOL để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)