Loại tệp ANS

- Sự thật nhanh chóng

Tệp ANS là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp ANS hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp ANS là gì?

Các tệp ANS có nhiều mục đích sử dụng và ANSI Escape-Sequence Text là một trong số chúng.

Văn bản trình tự thoát ANSI

Các tệp ANS này chứa các trình tự được sử dụng trong trình tự thoát ANSI. ANSI kiểm soát vị trí con trỏ, màu sắc, kiểu phông chữ và các tùy chọn khác trên thiết bị đầu cuối và trình mô phỏng văn bản video. Chúng được sử dụng trong các ứng dụng dựa trên văn bản phát triển, khoa học và thương mại. Các chuỗi này nhúng các ký tự thoát ASCII và dấu ngoặc vào mã văn bản.

Cách mở tệp ANS

Chúng tôi đã xác định một công cụ mở ANS tương thích với loại tệp ANS cụ thể này.

Chương trình mở tệp văn bản trình tự thoát ANSI

Trình mở tệp Bitberry Trình mở tệp Bitberry Đã xác minh

Cập nhật lần cuối: ngày 31 tháng 5 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng ANS

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp ANS, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Dữ liệu mô hình ANSYS

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp ANS nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp ANS cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần dùng thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

progeCAD Professional progeCAD Professional
Biên tập viên chuyên gia AN Biên tập viên chuyên gia AN
ứng dụng femm ứng dụng femm
Ứng dụng C_Browser Ứng dụng C_Browser
Seclore FileSecure Seclore FileSecure
Thời gian biểu Thời gian biểu
Trình hướng dẫn Delcam PAF Trình hướng dẫn Delcam PAF
Art and Stitch - Ứng dụng Quilting Art and Stitch - Ứng dụng Quilting
Trình giả lập ANSI Trình giả lập ANSI
Trình xem báo cáo SingularLogic Trình xem báo cáo SingularLogic