Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng tệp .ANIMEBRUSH

  • Nhà phát triển: Smith Micro
  • Thể loại: Tập tin Cài đặt

Các tệp .ANIMEBRUSH là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .ANIMEBRUSH? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .ANIMEBRUSH.

Phần mở rộng tệp .ANIMEBRUSH là gì?

Phần mở rộng tệp .ANIMEBRUSH được tạo bởi Smith Micro. .ANIMEBRUSH đã được phân loại là Tệp Cài đặt.

.ANIMEBRUSH là Tài liệu Bàn chải Anime Studio

Tệp ANIMEBRUSH là tài liệu bút vẽ được tạo bằng Anime Studio, là một chương trình được sử dụng để tạo bản vẽ và hoạt ảnh. Nó chứa một bàn chải, là một mẫu có thể được áp dụng cho một đường hoặc hình dạng vectơ trong bản vẽ hoặc hoạt ảnh. Các tệp ANIMEBRUSH cho phép người dùng chia sẻ bút vẽ với những người dùng Anime Studio khác dễ dàng hơn.

Các tệp ANIMEBRUSH đã được thay thế bằng các tệp .MOHOBRUSH với việc phát hành phiên bản 12 của Moho Debut và Pro, thay thế cho Anime Studio Debut và Pro. Mặc dù các tệp ANIMEBRUSH thường được Anime Studio sử dụng, chúng cũng có thể được mở trong Moho.

Danh sách tất cả các phần mềm có thể mở Tài liệu Bàn chải Anime Studio
các cửa sổ
Smith Micro Moho Ra mắt 12
Smith Micro Moho Pro 12
Mac
Smith Micro Moho Ra mắt 12
Smith Micro Moho Pro 12

Cách khắc phục sự cố với tệp .ANIMEBRUSH

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .ANIMEBRUSH. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .ANIMEBRUSH hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .ANIMEBRUSH để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)