Loại tệp AMU

- Sự thật nhanh chóng

Tệp AMU là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp AMU hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp AMU là gì?

Các tệp AMU có nhiều mục đích sử dụng và dữ liệu âm nhạc ANMA RED là một trong số đó.

Dữ liệu âm nhạc ANMA RED

Các tệp AMU này chứa nhạc được tạo trong ANMA RED, một trình ghi và chỉnh sửa nhạc cho máy tính MSX 8-bit.

Cách mở tệp AMU

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp AMU cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp AMU của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất một công cụ mở AMU duy nhất mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 11 tháng 3 năm 2021

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng AMU

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp AMU, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Sony PictureGear Studio PhotoAlbum Document

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp AMU nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp AMU cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần dùng thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

In kỹ thuật số In kỹ thuật số