Loại tệp ALF

- Sự thật nhanh chóng

Tệp ALF là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp ALF hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp ALF là gì?

Các tệp ALF có nhiều mục đích sử dụng và Alf Test là một trong số chúng.

Alf Test

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp ALF

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp ALF cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp ALF của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở ALF khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng ALF

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp ALF, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Phông chữ MSX

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp ALF nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp ALF cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

AL-Mail32 AL-Mail32
máy tính để bàn máy tính để bàn
Alfie Alfie
IXOS-eCON IXOS-eCON
Trình xem SnapGene Trình xem SnapGene
Trình xem Windows Trình xem Windows
Nhãn nhanh tùy chỉnh Nhãn nhanh tùy chỉnh
almail almail
ALF ALF
Trực quan hóa Teamcenter Trực quan hóa Teamcenter