Loại tệp ALC

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp ALC là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp ALC hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp ALC là gì?

Tệp .ALC là tệp Giấy phép AcuCorp AcuCOBOL .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp ALC

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp ALC cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp ALC của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở ALC khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 9 tháng 4 năm 2013

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp ALC nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp ALC cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Khách hàng ARX CoSign Khách hàng ARX CoSign
Ứng dụng LogicAnalyzer Ứng dụng LogicAnalyzer
Máy tính vòng lặp Apollo Máy tính vòng lặp Apollo
SrcLicenseManager SrcLicenseManager
Alice Alice
TachoView TachoView
Molekel Molekel
niên giám niên giám
TachoFox TachoFox
InTouch InTouch