Loại tệp AIM

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp AIM là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp AIM hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp AIM là gì?

Phần mở rộng tệp AIM cho thiết bị của bạn biết ứng dụng nào có thể mở tệp. Tuy nhiên, các chương trình khác nhau có thể sử dụng loại tệp AIM cho các loại dữ liệu khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa mô tả định dạng tệp AIM và cách sử dụng phổ biến của nó, nhưng chúng tôi biết chương trình nào được biết để mở các tệp này, vì chúng tôi nhận được hàng tá đề xuất từ ​​những người dùng như bạn mỗi ngày về các loại tệp cụ thể và chương trình nào họ sử dụng để mở họ.

Chúng tôi đang tiếp tục làm việc để thêm nhiều mô tả loại tệp hơn vào trang web, vì vậy nếu bạn có thông tin về tệp AIM mà bạn nghĩ sẽ giúp ích cho người khác, vui lòng sử dụng liên kết Thông tin cập nhật bên dưới để gửi cho chúng tôi - chúng tôi rất mong nhận được phản hồi từ bạn !

Cách mở tệp AIM

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp AIM cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp AIM của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở AIM khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp AIM nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp AIM cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

AOL Instant Messenger AOL Instant Messenger
MỤC ĐÍCH MỤC ĐÍCH
InteliMonitor InteliMonitor
PowerDesigner PowerDesigner
DriveMonitor DriveMonitor
PowerAMC PowerAMC
Trillian Trillian
Ứng dụng AIM2000 Ứng dụng AIM2000
Hệ thống đào tạo game bắn súng Scatt Hệ thống đào tạo game bắn súng Scatt
AIM Pro AIM Pro