Cơ sở dữ liệu tệp mở rộng


Phần mở rộng tệp AGIF.

  • Phát triển bởi: Image Tools Group
  • Danh mục: Raster Image Files

Một tập tin AGIF là gì??

AGIF là Dự án tạo GIF hoạt động.

Hoạt hình GIF được tạo bằng Active GIF Creator, một chương trình để tạo và tối ưu hóa hình ảnh .GIF hoạt hình; chứa một chuỗi các hình ảnh có thể được xem và chỉnh sửa bằng Active GIF Creator.

LƯU Ý: Các dự án Active GIF Creator được lưu với tiện ích mở rộng ".agif" Các tệp GIF được xuất với phần mở rộng ".gif" tiêu chuẩn.

Làm thế nào để giải quyết vấn đề với các tập tin AGIF

  • Liên kết phần mở rộng tệp AGIF với ứng dụng chính xác. Trên :
    Windows: Nhấp chuột phải vào bất kỳ tệp AGIF và sau đó nhấp vào "Open with" > "Choose another app". Bây giờ chọn một chương trình khác và đánh dấu vào ô "Always use this app to open *.AGIF files". Mac: Nhấp chuột phải (hoặc nhấp Ctrl) vào tệp AGIF, sau đó nhấp vào "Open with" > "Other...". Sau đó chọn một chương trình khác và kiểm tra hộp "Always Open With". Linux: Nhấp chuột phải vào tệp và chọn "Open with" và chọn chương trình khác. iPhone: Nhấn vào tập tin. Nếu bạn không thấy một ứng dụng để mở tệp, hãy nhấn Chia sẻ "Chia sẻ" và chọn một ứng dụng. Ngoài ra, lưu tệp. Sau đó mở ứng dụng Tệp ứng dụng Tệp. Nhấn và giữ tập tin, sau đó thả ngón tay ra. Bạn sẽ thấy một thanh menu màu đen. Sau đó nhấn "Chia sẻ" và chọn một ứng dụng. Android: Nhấn vào biểu tượng Cài đặt trên điện thoại thông minh của bạn, sau đó nhấn vào phần Ứng dụng. Ở đó chạm vào biểu tượng Tùy chọn ở góc trên bên phải màn hình để thay đổi các ứng dụng mặc định.
  • Cập nhật phần mềm của bạn mà thực sự nên mở AGIF là Dự án tạo GIF hoạt động.. Bởi vì chỉ có phiên bản hiện tại hỗ trợ định dạng tệp AGIF mới nhất.
  • Để đảm bảo rằng tệp AGIF của bạn không bị hỏng hoặc bị nhiễm vi-rút, hãy lấy lại tệp và quét bằng bằng phần mềm chống vi-rút.