THÊM Loại Tệp

- Sự thật nhanh chóng

ADD tệp là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp ADD hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp ADD là gì?

Tệp ADD có nhiều cách sử dụng và AdLib Music là một trong số đó.

Nhạc AdLib

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp ADD

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp ADD cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp ADD của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở ADD khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng ADD

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp ADD, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Sau bóng tối cho mô-đun DOS

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp ADD nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp ADD cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần dùng thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Adobe PageMaker Adobe PageMaker
ECAD dio ECAD dio
Kiến trúc sư dữ liệu lợi thế Kiến trúc sư dữ liệu lợi thế
ECAD / dio ECAD / dio
PM65J PM65J
PM65 PM65
PDMI_AnyDocs PDMI_AnyDocs
đọc lại đọc lại
Pm70 Pm70
BUỔI CHIỀU BUỔI CHIỀU