Thư viện mở rộng tệp


.ACMD File Extension

  • Nhà phát triển: Zecos Software
  • Thể loại: Tệp dữ liệu khác nhau

Các tệp .ACMD là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .ACMD? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .ACMD.

Phần mở rộng tệp .ACMD là gì?

Phần mở rộng tệp .ACMD được tạo bởi Zecos Software. .ACMD đã được phân loại là Các tệp dữ liệu khác nhau.

.ACMD là dự án Apache Commander

Phần mở rộng tệp acmd được liên kết với Apache Commander , một phức hợp phần mềm để quản trị và cấu hình máy chủ web Apache, được phát triển bởi Zecos Software.

Các tệp .acmd chứa dữ liệu dự án.


Làm thế nào để mở:

Sử dụng Apache Commander để làm việc với các tệp * .acmd.

Làm thế nào để chuyển đổi:

Có lẽ không thể xuất sang các định dạng khác.

Cách khắc phục sự cố với tệp .ACMD

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .ACMD. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .ACMD hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .ACMD để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)