Loại tệp ACB

- Sự thật nhanh chóng

Tập tin ACB là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp ACB hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Hồ sơ ACB là gì?

Các tệp ACB có nhiều cách sử dụng, và Adobe Photoshop Color Book là một trong số đó.

Sách màu Adobe Photoshop

Các tệp ACB này chứa các màu được sử dụng trong Adobe Photoshop. Dễ dàng tuân thủ các tiêu chuẩn màu để in hình ảnh so với việc sử dụng hình ảnh trên máy tính của bạn bằng cách sử dụng tệp này. Adobe Photoshop sử dụng ACB để tải các sách màu tùy chỉnh.

Cách mở tệp ACB

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp ACB cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp ACB của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 4 công cụ mở ACB khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng ACB

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp ACB, chúng tôi biết rằng có các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Atom Cue Sheet Binary
  • Sách màu AutoCAD

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp ACB nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp ACB cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần phải thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

ATLAS.ti ATLAS.ti
Truy cập tức thì Truy cập tức thì
ACBPlus ACBPlus
MyFirewall MyFirewall