Loại tệp AAR

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp AAR là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp AAR hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp AAR là gì?

Các tệp AAR có nhiều cách sử dụng, và Aard Dictionary là một trong số đó.

Từ điển Aard

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp AAR

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp AAR cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp AAR của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất một công cụ mở AAR duy nhất mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng AAR

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp AAR, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Kho lưu trữ Android

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp AAR nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp AAR cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Trình tạo báo cáo AgentAchieve Trình tạo báo cáo AgentAchieve