Loại tệp AAM

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp AAM là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp AAM hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp AAM là gì?

Các tệp AAM có nhiều mục đích sử dụng và Mô-đun Nghệ thuật Và Phép thuật là một trong số đó.

Mô-đun nghệ thuật và phép thuật

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp AAM

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp AAM cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp AAM của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 5 công cụ mở AAM khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 13 tháng 7 năm 2020

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng AAM

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp AAM, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Tệp gây sốc của phần mềm tác giả (Bản đồ)

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp AAM. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp AAM cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Âm thanh chính xác AP2700 Âm thanh chính xác AP2700
Ứng dụng APWIN Ứng dụng APWIN
Authorware Web Packager Authorware Web Packager
Trình mô hình thích ứng Trình mô hình thích ứng
Âm thanh chính xác ATS Âm thanh chính xác ATS