Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng tệp .85R

  • Nhà phát triển: Texas Instruments Inc.
  • Thể loại: Tệp dữ liệu khác nhau

Các tệp .85R là gì và làm thế nào để mở chúng?

Không thể mở tệp .85R? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .85R.

Phần mở rộng tệp .85R là gì?

Phần mở rộng tệp .85R được tạo bởi Texas Instruments Inc .. .85R đã được phân loại là Các tệp dữ liệu khác nhau.

.85R là dữ liệu TI-85

Phần mở rộng của tệp 85r có liên quan đến TI-85, một máy tính đồ thị có thể lập trình với bộ xử lý Zilog Z80, được phát triển bởi công ty Texas Instruments.

Tệp 85r lưu trữ một số loại dữ liệu được TI-85 sử dụng.


Làm thế nào để mở:

Loại tệp này không có nghĩa là để mở trực tiếp, không có phần mềm nào có thể mở và làm việc trực tiếp với nó, hoặc không có thông tin sẵn có trong các nguồn công khai về cách mở loại tệp này. Đây thường là trường hợp của một số tệp dữ liệu nội bộ, bộ nhớ đệm, tệp tạm thời, v.v.

Làm thế nào để chuyển đổi:

Theo như chúng tôi biết, không thể chuyển đổi loại tệp .85r này sang bất kỳ định dạng tệp nào khác. Đây thường là trường hợp của hệ thống, cấu hình, tệp tạm thời hoặc tệp dữ liệu chứa dữ liệu chỉ dành riêng cho một phần mềm và được sử dụng cho các mục đích riêng của nó. Ngoài ra, một số định dạng tệp độc quyền hoặc đóng không thể được chuyển đổi thành các loại tệp phổ biến hơn để bảo vệ tài sản trí tuệ của nhà phát triển, ví dụ như trường hợp của một số tệp đa phương tiện được bảo vệ bằng DRM.

Cách khắc phục sự cố với tệp .85R

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .85R. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .85R hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .85R để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)