69 Loại tệp

- Sự thật nhanh chóng

69 tệp là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp 69 hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp 69 là gì?

Phần mở rộng 69 tệp cho thiết bị của bạn biết ứng dụng nào có thể mở tệp. Tuy nhiên, các chương trình khác nhau có thể sử dụng loại tệp 69 cho các loại dữ liệu khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa mô tả định dạng tệp 69 và cách sử dụng phổ biến của nó, nhưng chúng tôi biết những chương trình nào được sử dụng để mở những tệp này, vì chúng tôi nhận được hàng tá đề xuất từ ​​những người dùng như bạn mỗi ngày về các loại tệp cụ thể và chương trình nào họ sử dụng để mở họ.

Chúng tôi đang tiếp tục làm việc để thêm nhiều mô tả loại tệp hơn vào trang web, vì vậy nếu bạn có thông tin về 69 tệp mà bạn nghĩ sẽ giúp ích cho người khác, vui lòng sử dụng liên kết Thông tin cập nhật bên dưới để gửi cho chúng tôi - chúng tôi rất mong nhận được phản hồi từ bạn !

Cách mở 69 tệp

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có đuôi tệp 69 cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp 69 của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 6 69 công cụ mở khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở 69 loại tệp nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng 69 tệp cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài tệp trong số đó để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Kĩ sư chuyên nghiệp Kĩ sư chuyên nghiệp
Creo Elements / Pro Creo Elements / Pro
Công cụ 3D Công cụ 3D
CÔNG CỤ Khởi động CÔNG CỤ Khởi động
ProeWF3 ProeWF3
Creo Creo