Thư viện mở rộng tệp


‹.RB2 ​​| .HANG >

Phần mở rộng tệp .5DV

  • Thể loại: Tệp dữ liệu khác nhau

Các tệp .5DV là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .5DV? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .5DV.

Phần mở rộng tệp .5DV là gì?

Phần mở rộng tệp .5DV đã được phân loại là Các tệp dữ liệu khác nhau.

.5DV là từ điển xuất bản 5D Glossary (5D Slovníček)

Phần mở rộng tệp 5dv liên quan tới Bảng chú giải thuật ngữ 5D (5D Slovníček) , một phần mềm nâng cao của Séc để dạy từ vựng, cụm từ và cả câu bằng tiếng nước ngoài hiệu quả.

Tệp 5dv chứa từ vựng ở định dạng tệp gốc Bảng thuật ngữ 5D (5D Slovníček). Các tệp này chỉ có thể được chỉnh sửa trong ứng dụng Bảng chú giải thuật ngữ 5D (5D Slovníček).


Làm thế nào để mở:

Sử dụng Bảng chú giải thuật ngữ 5D (5D Slovníček) để làm việc với các tệp * .5dv.

Làm thế nào để chuyển đổi:

Có lẽ không thể được chuyển đổi sang các định dạng khác.

Cách khắc phục sự cố với tệp .5DV

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .5DV. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .5DV hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .5DV để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)