2 Loại tệp

- Sự thật nhanh chóng

2 tệp là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở 2 tệp hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tập tin 2 là gì?

Các tệp chứa phần mở rộng tệp .2 thường được các ứng dụng nhận dạng giọng nói khác nhau của IBM sử dụng nhiều nhất. Các tệp này chứa thông tin về dữ liệu tập lệnh và ngôn ngữ kiểu giọng nói được các ứng dụng phần mềm sử dụng.

Trong một số trường hợp, phần mở rộng tệp .2 cũng có thể được gán cho tệp nhật ký màn hình, trang hướng dẫn Unix và tệp hình ảnh rom. Khi phần mở rộng tệp .2 được sử dụng cho tệp ảnh ROM, tệp .2 chứa bản sao của đĩa hoặc thông tin khác có thể được gắn trên ổ cứng của người dùng. Điều này cho phép người dùng lưu ảnh ROM vào ổ cứng và truy cập thông tin mà không có ảnh đĩa thực tế.

Cách mở 2 tệp

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng các tệp có phần mở rộng 2 tệp cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp 2 của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở 2 khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 31 tháng 5 năm 2022

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng 2 tệp cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài tệp trong số đó để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Trình phát phương tiện cuối cùng Trình phát phương tiện cuối cùng
Kĩ sư chuyên nghiệp Kĩ sư chuyên nghiệp
DxDesigner DxDesigner
Microsoft Office Microsoft Office
Adobe Photoshop Adobe Photoshop
Adobe Acrobat Adobe Acrobat
Mozilla Thunderbird Mozilla Thunderbird
Creo Elements / Pro Creo Elements / Pro
7-Zip 7-Zip
WordPerfect WordPerfect