104 Loại tệp

- Sự thật nhanh chóng

104 tệp là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở một tệp 104 hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tập tin 104 là gì?

Phần mở rộng 104 tệp cho thiết bị của bạn biết ứng dụng nào có thể mở tệp. Tuy nhiên, các chương trình khác nhau có thể sử dụng loại tệp 104 cho các loại dữ liệu khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa mô tả 104 định dạng tệp và cách sử dụng phổ biến của nó, nhưng chúng tôi biết chương trình nào được biết để mở các tệp này, vì chúng tôi nhận được hàng tá đề xuất từ ​​những người dùng như bạn mỗi ngày về các loại tệp cụ thể và chương trình nào họ sử dụng để mở họ.

Chúng tôi đang tiếp tục làm việc để thêm nhiều mô tả loại tệp hơn vào trang web, vì vậy nếu bạn có thông tin về 104 tệp mà bạn nghĩ sẽ giúp ích cho người khác, vui lòng sử dụng liên kết Thông tin cập nhật bên dưới để gửi cho chúng tôi - chúng tôi rất mong nhận được phản hồi từ bạn !

Cách mở 104 tệp

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp 104 cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp 104 của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 6 104 công cụ mở khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở 104 loại tệp nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng 104 tệp cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài tệp trong số đó để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Kĩ sư chuyên nghiệp Kĩ sư chuyên nghiệp
Creo Elements / Pro Creo Elements / Pro
CÔNG CỤ Khởi động CÔNG CỤ Khởi động
Thuế cá nhân Thuế cá nhân
ProeWF3 ProeWF3
Creo Creo