Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng tệp .001

 • Danh mục: Backup Files
 • Định dạng: Binary

Một tập tin 001 là gì?

001 là Chia sẻ tệp lưu trữ.

Tệp 001 là tệp đầu tiên của kho lưu trữ phân tách được tạo bằng các tiện ích tách và nối tệp khác nhau. Nó được sử dụng để phân chia tài liệu lưu trữ lớn thành các tệp nhỏ hơn, dễ quản lý hơn. Có thể sử dụng tệp 001 để lưu tệp vào nhiều thiết bị lưu trữ, chẳng hạn như ổ USB hoặc CD hoặc để tạo tệp đính kèm email nhỏ hơn.

Tệp 001 là một phần của kho lưu trữ lớn hơn, có nghĩa là có tại ít nhất một kho lưu trữ phân chia liên kết với các tập tin. Mỗi phần của kho lưu trữ phân tách được cung cấp một phần mở rộng số tăng dần, đó là .002, .003, v.v.

LƯU Ý: Các chương trình như 7-Zip sử dụng tiện ích mở rộng ghép để phân tách tài liệu lưu trữ. Ví dụ: 7-Zip tạo lưu trữ phân chia với các phần mở rộng .7Z.001, .7Z.002, v.v.

Các chương trình mở Split Archive File.
Windows
Smith Micro StuffIt Deluxe for Windows
Welltek 001 File Joiner & Splitter
Freebyte HJSplit for Java
Freebyte HJSplit
SplitJoin
7-Zip
OO1 File Manager
Mac
Smith Micro StuffIt Deluxe 16
Freebyte HJSplit for Java
Split & Concat
Incredible Bee Archiver
Linux
Freebyte HJSplit for Java
Freebyte HJSplit for Linux

Loại tệp 2 Sao lưu đĩa Norton Ghost.

Phát triển bởi: Symantec Danh mục: Backup Files

Sao lưu đĩa cứng được tạo bằng Norton Ghost; được tạo khi sao lưu được chia thành nhiều tệp do giới hạn kích thước tệp 2GB trong DOS; các phần khác của bản sao lưu phân tách có các phần mở rộng ".002," ".003," v.v ...

Sao lưu phân tách được tạo bằng Norton Ghost cũng bao gồm tệp .GHO, chứa thông tin về các tệp sao lưu và cần thiết để khôi phục bản sao lưu .

LƯU Ý: Norton Ghost đã được đổi tên thành Ghost Solution Suite.

Các chương trình mở Norton Ghost Disk Backup.
Windows
Symantec Ghost Solution Suite

Loại tệp 2 Sao lưu đĩa Norton Ghost.

Phát triển bởi: Clickteam Danh mục: Developer Files

Sao lưu đĩa cứng được tạo bằng Norton Ghost; được tạo khi sao lưu được chia thành nhiều tệp do giới hạn kích thước tệp 2GB trong DOS; các phần khác của bản sao lưu phân tách có các phần mở rộng ".002," ".003," v.v ...

Sao lưu phân tách được tạo bằng Norton Ghost cũng bao gồm tệp .GHO, chứa thông tin về các tệp sao lưu và cần thiết để khôi phục bản sao lưu .

LƯU Ý: Norton Ghost đã được đổi tên thành Ghost Solution Suite.

Loại tệp 3 Đa phương tiện Sao lưu tập tin.
Các chương trình mở Norton Ghost Disk Backup.
Windows
Clickteam Multimedia Fusion

Loại tệp 2 Sao lưu đĩa Norton Ghost.

Danh mục: Raster Image Files Định dạng: Binary

Sao lưu đĩa cứng được tạo bằng Norton Ghost; được tạo khi sao lưu được chia thành nhiều tệp do giới hạn kích thước tệp 2GB trong DOS; các phần khác của bản sao lưu phân tách có các phần mở rộng ".002," ".003," v.v ...

Sao lưu phân tách được tạo bằng Norton Ghost cũng bao gồm tệp .GHO, chứa thông tin về các tệp sao lưu và cần thiết để khôi phục bản sao lưu .

LƯU Ý: Norton Ghost đã được đổi tên thành Ghost Solution Suite.

Loại tệp 3 Đa phương tiện Sao lưu tập tin.
Các chương trình mở Norton Ghost Disk Backup.
Windows
j2 Global Communications eFax
Mac
j2 Global Communications eFax
Linux
j2 Global Communications eFax

Loại tệp 2 Sao lưu đĩa Norton Ghost.

Phát triển bởi: The Snes9x Team Danh mục: Game Files Định dạng: Binary

Sao lưu đĩa cứng được tạo bằng Norton Ghost; được tạo khi sao lưu được chia thành nhiều tệp do giới hạn kích thước tệp 2GB trong DOS; các phần khác của bản sao lưu phân tách có các phần mở rộng ".002," ".003," v.v ...

Sao lưu phân tách được tạo bằng Norton Ghost cũng bao gồm tệp .GHO, chứa thông tin về các tệp sao lưu và cần thiết để khôi phục bản sao lưu .

LƯU Ý: Norton Ghost đã được đổi tên thành Ghost Solution Suite.

Loại tệp 3 Đa phương tiện Sao lưu tập tin.
Các chương trình mở Norton Ghost Disk Backup.
Windows
Snes9x
Mac
Snes9x
Linux
Snes9x

Cách mở tệp .001 trên các nền tảng khác nhau

Mở tệp .001 trên Windows

 • Nhấp chuột phải vào .001
 • Nhấp chuột trái vào "Mở bằng"> "Chọn ứng dụng khác"
 • Chọn chương trình mở tệp .001 và chọn hộp kiểm "Luôn sử dụng ứng dụng này để mở tệp .001" Nhấn "Ok"

Mở tệp .001 trên Mac

 • Nhấp chuột phải (hoặc Ctrl + Nhấp chuột trái) vào tệp .001
 • Nhấp vào "Mở bằng"> "Khác .."
 • Sau đó, chọn một chương trình khác từ danh sách ứng dụng và nhấn "Mở"
 • Chọn hộp kiểm "Bật" cho "Luôn mở trong ứng dụng"

Mở tệp .001 trên Linux

Nhấp chuột phải vào tệp .001, chọn "Mở bằng" và chọn một chương trình từ danh sách ở trên

Mở tệp .001 trên iPhone

Chọn một tệp. Nếu bạn không thấy ứng dụng để mở tệp .001, hãy nhấn vào "Chia sẻ" và chọn ứng dụng phù hợp.
Phương pháp 2
Lưu các tập tin. Sau đó, mở ứng dụng «Tệp» . Chạm và giữ tệp, sau đó thả ngón tay ra. Bạn sẽ thấy một thanh menu màu đen. Sau đó, nhấn vào "Chia sẻ" và chọn một ứng dụng.

Mở tệp .001 trên Android

Nhấn vào biểu tượng Cài đặt trên điện thoại thông minh Android, sau đó chọn «Ứng dụng» . Nhấp vào biểu tượng Cài đặt ở góc trên bên phải của màn hình, để thay đổi các ứng dụng mặc định.
Nếu bạn muốn mở, chỉnh sửa, lưu hoặc thậm chí chuyển đổi các tệp .001 trên Android, thì tốt nhất bạn nên tải xuống một trong những ứng dụng chuyên dụng có sẵn trên Google Play.

Cách khắc phục sự cố với tệp .001

 1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở các tệp .001. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .001 hiện tại
 2. Bạn cần kiểm tra tệp .001 để tìm vi-rút. Để thực hiện việc này, bạn cần quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)