ฐานข้อมูลส่วนขยายไฟล์


นามสกุลไฟล์ ZW6

  • ผู้พัฒนาโดย: EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG
  • ประเภท: Backup Files

ไฟล์ ZW6 คืออะไร??

ZW6 เป็นไฟล์สำรองของส่วน EPLAN

ส่วนขยายไฟล์ ZW6 เชื่อมโยงกับซอฟต์แวร์ EPLAN Electric ซึ่งพัฒนาโดย บริษัท Eplan Software and Service ส่วนขยาย ไฟล์ ZW6 ใช้สำหรับไฟล์ที่มีการสำรองข้อมูลชิ้นส่วน


วิธีเปิด:

ประเภทไฟล์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับเปิด โดยตรงไม่มีซอฟต์แวร์ที่สามารถเปิดและใช้งานได้โดยตรงหรือไม่มีข้อมูลในแหล่งสาธารณะเกี่ยวกับการเปิดไฟล์ประเภทนี้ นี่เป็นกรณีของไฟล์ข้อมูลภายในแคชไฟล์ชั่วคราว ฯลฯ

วิธีการแปลง:

เท่าที่เราทราบ ประเภทไฟล์ ZW6 ไม่สามารถแปลงเป็นรูปแบบไฟล์อื่นได้ นี่คือกรณีของระบบการกำหนดค่าชั่วคราวหรือไฟล์ข้อมูลที่มีข้อมูลซึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของซอฟต์แวร์เพียงหนึ่งเดียวและใช้เพื่อจุดประสงค์ของตัวเอง รูปแบบไฟล์ที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือปิดไม่สามารถแปลงเป็นไฟล์ประเภททั่วไปเพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของผู้พัฒนาซึ่งเป็นตัวอย่างของไฟล์มัลติมีเดียที่ป้องกัน DRM

วิธีแก้ปัญหาไฟล์ ZW6

  • เชื่อมโยงส่วนขยายไฟล์ ZW6 กับแอปพลิเคชันที่ถูกต้อง บน :
    Windows: คลิกขวาที่ไฟล์ ZW6 ใด ๆ จากนั้นคลิก "Open with" > "Choose another app" ตอนนี้เลือกโปรแกรมอื่นและทำเครื่องหมายที่ช่อง "Always use this app to open *.ZW6 files" Mac: คลิกขวา (หรือ Ctrl-click) ไฟล์ ZW6 จากนั้นคลิก "Open with" > "Other..." จากนั้นเลือกโปรแกรมอื่นและทำเครื่องหมายที่ช่อง "Always Open With" Linux: คลิกขวาที่ไฟล์และเลือก "Open with" แล้วเลือกโปรแกรมอื่น iPhone: แตะที่ไฟล์ หากคุณไม่เห็นแอปที่เปิดไฟล์ให้แตะแชร์ "แชร์" แล้วเลือกแอพ หรือมิฉะนั้นให้บันทึกไฟล์ จากนั้นเปิดแอปไฟล์แอปไฟล์ กดที่ไฟล์ค้างไว้แล้วปล่อยนิ้วของคุณ คุณจะเห็นแถบเมนูสีดำ จากนั้นแตะ "แชร์" และเลือกแอพ Android: แตะที่ไอคอนการตั้งค่าในสมาร์ทโฟนของคุณจากนั้นแตะที่ส่วนแอพ แตะที่ไอคอนตัวเลือกที่มุมบนขวาของหน้าจอเพื่อเปลี่ยนแอพเริ่มต้น
  • อัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณที่ควรเปิด ZW6 เป็นไฟล์สำรองของส่วน EPLAN เพราะเฉพาะรุ่นปัจจุบันรองรับรูปแบบไฟล์ ZW6 ล่าสุด
  • เพื่อให้แน่ใจว่าไฟล์ ZW6 ของคุณไม่เสียหายหรือติดไวรัสให้รับไฟล์อีกครั้งและสแกนด้วยซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส