ไลบรารีนามสกุลไฟล์


.YG0นามสกุลไฟล์

  • ผู้พัฒนาโดย: Corel Corporation
  • หมวดหมู่: ไฟล์ข้อมูลต่างๆ

ไฟล์ .YG0 คืออะไรและจะเปิดได้อย่างไร

ไม่สามารถเปิดไฟล์ .YG0 ได้? คุณสงสัยว่ามันประกอบด้วยอะไร? ในเว็บไซต์ของเรา เราจะอธิบายให้คุณฟังว่าไฟล์นี้คืออะไร ใช้ทำอะไร และซอฟต์แวร์ใดเปิดไฟล์ .YG0

นามสกุลไฟล์ .YG0 คืออะไร

นามสกุลไฟล์ .YG0 ถูกสร้างโดย Corel Corporation .YG0 ถูกจัดประเภทเป็นไฟล์ข้อมูลต่างๆ

.YG0 เป็นไฟล์ดัชนีรอง Corel Paradox

นามสกุล ไฟล์yg0เชื่อมโยงกับ Paradox ซึ่งเป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่จำหน่ายโดย Corel Corporation ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดโปรแกรม Corel WordPerfect Office บางรุ่น

ไฟล์ .yg0 มีข้อมูลดัชนีรอง


วิธีเปิด:

ไฟล์ประเภทนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับเปิดโดยตรง ไม่มีซอฟต์แวร์ใดที่สามารถเปิดและใช้งานได้โดยตรง หรือไม่มีข้อมูลที่มีอยู่ในแหล่งข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับการเปิดไฟล์ประเภทนี้ ซึ่งมักจะเป็นกรณีของไฟล์ข้อมูลภายใน แคช ไฟล์ชั่วคราว ฯลฯ

วิธีการแปลง:

เท่าที่เราทราบ ไฟล์ประเภท .yg0 นี้ไม่สามารถแปลงเป็นรูปแบบไฟล์อื่นได้ ซึ่งมักจะเป็นกรณีของระบบ การกำหนดค่า ไฟล์ชั่วคราว หรือไฟล์ข้อมูลที่มีข้อมูลเฉพาะสำหรับซอฟต์แวร์เพียงตัวเดียวและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของตัวเอง นอกจากนี้ รูปแบบไฟล์ที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือแบบปิดบางรูปแบบไม่สามารถแปลงเป็นไฟล์ประเภททั่วไปได้ เพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของนักพัฒนา เช่น กรณีของไฟล์มัลติมีเดียที่ป้องกันด้วย DRM บางไฟล์

วิธีแก้ปัญหาไฟล์ .YG0

  1. คุณต้องอัปเดตแอปพลิเคชันที่คุณใช้เปิดไฟล์ .YG0 ตามปกติ เฉพาะซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดเท่านั้นที่รองรับรูปแบบไฟล์ .YG0 ปัจจุบัน
  2. คุณต้องตรวจสอบไฟล์ .YG0 เพื่อหาไวรัส ในการทำเช่นนี้ คุณต้องสแกนด้วยโปรแกรมป้องกันไวรัสยอดนิยม (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web เป็นต้น)