ไลบรารีนามสกุลไฟล์


.TOTALSSYNCDBนามสกุลไฟล์

  • ผู้ พัฒนาโดย: Kedisoft
  • หมวดหมู่: ไฟล์ข้อมูล
  • รูปแบบ: ไบนารี

ไฟล์ .TOTALSSYNCDB คืออะไรและจะเปิดได้อย่างไร

ไม่สามารถเปิดไฟล์ .TOTALSSYNCDB? คุณสงสัยว่ามันประกอบด้วยอะไร? ในเว็บไซต์ของเรา เราจะอธิบายให้คุณฟังว่าไฟล์นี้คืออะไร ใช้ทำอะไร และซอฟต์แวร์ใดเปิดไฟล์ .TOTALSSYNCDB

นามสกุลไฟล์ .TOTALSSYNCDB คืออะไร

นามสกุลไฟล์ .TOTALSSYNCDB ถูกสร้างโดย Kedisoft .TOTALSSYNCDB ถูกจัดประเภทเป็นไฟล์ข้อมูล รูปแบบของไฟล์ .TOTALSSYNCDB คือไบนารี

.TOTALSSYNCDB เป็นไฟล์ฐานข้อมูล ที่ซิงโครไนซ์ทั้งหมด

ไฟล์ที่สร้างโดย Totals ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับทำใบแจ้งหนี้ทางธุรกิจ คล้ายกับไฟล์ .TOTALSDB แต่รองรับการเข้าถึงจากคอมพิวเตอร์หลายเครื่องเมื่อจัดเก็บไว้ในคลาวด์ไดรฟ์ที่ซิงโครไนซ์ เช่น Google Drive หรือ Dropbox ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานกับใบแจ้งหนี้จากสถานที่กระจาย

รายการซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่สามารถเปิดไฟล์ฐานข้อมูลที่ซิงโครไนซ์ได้ทั้งหมด
Mac
Kedisoft Totals

วิธีแก้ปัญหาไฟล์ .TOTALSSYNCDB

  1. คุณต้องอัปเดตแอปพลิเคชันที่คุณใช้เปิดไฟล์ .TOTALSSYNCDB ตามปกติ เฉพาะซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดเท่านั้นที่รองรับรูปแบบไฟล์ .TOTALSSYNCDB ปัจจุบัน
  2. คุณต้องตรวจสอบไฟล์ .TOTALSSYNCDB เพื่อหาไวรัส ในการทำเช่นนี้ คุณต้องสแกนด้วยโปรแกรมป้องกันไวรัสยอดนิยม (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web เป็นต้น)