นามสกุลไฟล์ยอดนิยม


 • .zip - ZIP เป็นไฟล์ซิป
 • .xapk - XAPK ถูกบีบอัดไฟล์แพ็กเกจ Android
 • .rar - RAR เป็นไฟล์บีบอัด WinRAR
 • .null - NULL เป็นภาพ NULL
 • .pdf - PDF เป็นไฟล์รูปแบบเอกสารพกพา
 • .bin - BIN เป็น Sega Genesis Game ROM
 • .ai - AI เป็นไฟล์ Adobe Illustrator
 • .mhtml - MHTML เป็นไฟล์ MIME HTML
 • .json - JSON เป็นไฟล์สัญลักษณ์วัตถุ JavaScript
 • .docx - DOCX เป็นเอกสาร Microsoft Word Open XML
 • .iso - ISO เป็นไฟล์ภาพดิสก์
 • .dwg - DWG เป็นไฟล์ฐานข้อมูลการวาดภาพ AutoCAD
 • .heic - HEIC เป็นรูปแบบภาพที่มีประสิทธิภาพสูง
 • .dat - DAT เป็นไฟล์ข้อมูล
 • .xml - XML เป็นไฟล์ XML
 • .csv - CSV เป็นไฟล์ค่าคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค
 • .tif - TIF เป็นไฟล์ภาพที่ติดแท็ก
 • .apk - APK เป็นไฟล์แพคเกจ Android
 • .doc - DOC เป็นเอกสาร Microsoft Word
 • .psd - PSD เป็นเอกสาร Adobe Photoshop
 • .swf - SWF เป็น Shockwave Flash Movie
 • .mcaddon - MCADDON เป็นไฟล์เสริมของ Minecraft Pack
 • .xlsx - XLSX เป็นสเปรดชีต XML ของ Microsoft Excel Open
 • .cr2 - CR2 เป็นไฟล์ภาพ Canon Raw
 • .pptx - PPTX เป็นงานนำเสนอ PowerPoint Open XML
 • .txt - TXT เป็นไฟล์ข้อความธรรมดา
 • .avi - AVI เป็นไฟล์ Interleave ของ Audio Video
 • .7z - 7Z เป็นไฟล์บีบอัด 7-Zip
 • .excel - EXCEL เป็นสเปรดชีต Microsoft Excel
 • .gho - GHO เป็นไฟล์สำรอง Norton Ghost
 • .dav - DAV เป็นไฟล์วิดีโอ DVR365
 • .exe - EXE เป็นไฟล์ปฏิบัติการของ Windows
 • .jar - JAR เป็นไฟล์ Java Archive
 • .mov - MOV เป็นภาพยนตร์ QuickTime ของ Apple
 • .mkv - MKV เป็นไฟล์วิดีโอ Matroska
 • .ppt - PPT เป็นการนำเสนอ PowerPoint
 • .php - PHP เป็นไฟล์ซอร์สโค้ด PHP
 • .mp4 - MP4.INFOVID เป็นวิดีโอ Parrot AR Drone และ Gyro Flyer
 • .epub - EPUB เป็นไฟล์ eBook แบบเปิด
 • .dll - DLL เป็น Dynamic Link Library
 • .eps - EPS เป็นไฟล์ Encapsulated PostScript
 • .word - WORD เป็นเอกสาร MacWrite
 • .xps - XPS เป็นไฟล์ XML Paper Specification
 • .ods - ODS เป็น OpenDocument Spreadsheet
 • .cdr - CDR เป็นไฟล์ภาพ CorelDRAW
 • .xls - XLS เป็นสเปรดชีต Excel