ไลบรารีนามสกุลไฟล์


.SZ4นามสกุลไฟล์

  • หมวดหมู่: ไฟล์ข้อมูลต่างๆ

ไฟล์ .SZ4 คืออะไรและจะเปิดได้อย่างไร

ไม่สามารถเปิดไฟล์ .SZ4? คุณสงสัยว่ามันประกอบด้วยอะไร? ในเว็บไซต์ของเรา เราจะอธิบายให้คุณฟังว่าไฟล์นี้คืออะไร ใช้ทำอะไร และซอฟต์แวร์ใดเปิดไฟล์ .SZ4

นามสกุลไฟล์ .SZ4 คืออะไร

นามสกุลไฟล์ .SZ4 ถูกจัดประเภทเป็นไฟล์ข้อมูลต่างๆ

.SZ4 เป็นไลบรารีวลี E-triloquist

นามสกุล ไฟล์sz4เชื่อมโยงกับE-triloquistซึ่งเป็นโปรแกรมสื่อสารเสริมสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows

ไฟล์sz4เก็บข้อมูลบางประเภทที่ใช้โดยซอฟต์แวร์ E-triloquist


วิธีเปิด:

ไฟล์ประเภทนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับเปิดโดยตรง ไม่มีซอฟต์แวร์ใดที่สามารถเปิดและใช้งานได้โดยตรง หรือไม่มีข้อมูลที่มีอยู่ในแหล่งข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับการเปิดไฟล์ประเภทนี้ ซึ่งมักจะเป็นกรณีของไฟล์ข้อมูลภายใน แคช ไฟล์ชั่วคราว ฯลฯ

วิธีการแปลง:

เท่าที่เราทราบ ไฟล์ประเภท .sz4 นี้ไม่สามารถแปลงเป็นรูปแบบไฟล์อื่นได้ ซึ่งมักจะเป็นกรณีของระบบ การกำหนดค่า ไฟล์ชั่วคราว หรือไฟล์ข้อมูลที่มีข้อมูลเฉพาะสำหรับซอฟต์แวร์เพียงตัวเดียวและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของตัวเอง นอกจากนี้ รูปแบบไฟล์ที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือแบบปิดบางรูปแบบไม่สามารถแปลงเป็นไฟล์ประเภททั่วไปได้ เพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของนักพัฒนา เช่น กรณีของไฟล์มัลติมีเดียที่ป้องกันด้วย DRM บางไฟล์

วิธีแก้ปัญหาไฟล์ .SZ4

  1. คุณต้องอัปเดตแอปพลิเคชันที่คุณใช้เปิดไฟล์ .SZ4 ตามปกติ เฉพาะซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดเท่านั้นที่รองรับรูปแบบไฟล์ .SZ4 ปัจจุบัน
  2. คุณต้องตรวจสอบไฟล์ .SZ4 เพื่อหาไวรัส ในการทำเช่นนี้ คุณต้องสแกนด้วยโปรแกรมป้องกันไวรัสยอดนิยม (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web เป็นต้น)