SWDประเภทไฟล์

- ข้อเท็จจริงอย่างรวดเร็ว

ไฟล์ SWD คืออะไรและจะเปิดได้อย่างไร

คุณมีปัญหาในการเปิดไฟล์ SWD หรือแค่สงสัยว่ามีไฟล์อะไรบ้าง? เราอธิบายว่าไฟล์เหล่านี้ใช้ทำอะไร และแสดงซอฟต์แวร์ที่เราทราบว่าสามารถเปิดหรือจัดการไฟล์ของคุณได้

ไฟล์ SWD คืออะไร?

ไฟล์ SWD มีการใช้งานหลายอย่าง และข้อมูล Sonoma Wire Works Drummer เป็นหนึ่งในนั้น

ข้อมูลมือกลอง Sonoma Wire Works

RiffWorks เป็นโปรแกรมบันทึกกีตาร์ โปรแกรมนี้มีเอฟเฟกต์กีตาร์ แทร็กกลอง และตัวเลือกในการแชร์เพลงออนไลน์ สามารถใช้แทร็กกลองที่จัดเก็บไว้ในรูปแบบ SWD

วิธีเปิดไฟล์ SWD

เราได้ระบุตัวเปิด SWD หนึ่งตัวที่เข้ากันได้กับไฟล์ SWD ประเภทนี้โดยเฉพาะ

โปรแกรมที่เปิดไฟล์ข้อมูล Sonoma Wire Works Drummer

RiffWorks RiffWorks ตรวจสอบแล้ว

ปรับปรุงล่าสุด: 25 กุมภาพันธ์ 2022

รูปแบบไฟล์เพิ่มเติมโดยใช้นามสกุล SWD

จากการวิจัยไฟล์ SWD ของเรา เรารู้ว่ามีรูปแบบต่อไปนี้อยู่ อย่างไรก็ตาม เรายังไม่ได้วิเคราะห์โดยละเอียด

  • ไฟล์ Flash พร้อมข้อมูลการดีบัก
  • แผนที่ Settlers II
  • Storybook Weaver Deluxe สำหรับ Windows Story

แอพต่างๆ ที่ใช้ไฟล์ที่มีนามสกุลนี้

แอปเหล่านี้เป็นที่รู้จักในการเปิดไฟล์ SWD บางประเภท โปรดจำไว้ว่า โปรแกรมต่างๆ อาจใช้ไฟล์ SWD เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ดังนั้นคุณอาจต้องลองใช้สองสามโปรแกรมเพื่อให้สามารถเปิดไฟล์เฉพาะของคุณได้

Adobe Flash Adobe Flash
SBW SBW
ตัวช่วยสร้างถนน ตัวช่วยสร้างถนน
SkyWeb SkyWeb
STARTWRITE STARTWRITE
Adobe Animate CC Adobe Animate CC
SW SW
Web Strategy Pro Web Strategy Pro
Adobe Flash Professional Adobe Flash Professional
SWD-ช่วยเหลือ SWD-ช่วยเหลือ