ไลบรารีนามสกุลไฟล์


.SQ3นามสกุลไฟล์

  • หมวดหมู่: ไฟล์ฐานข้อมูล

ไฟล์ .SQ3 คืออะไรและจะเปิดได้อย่างไร

ไม่สามารถเปิดไฟล์ .SQ3? คุณสงสัยว่ามันประกอบด้วยอะไร? ในเว็บไซต์ของเรา เราจะอธิบายให้คุณฟังว่าไฟล์นี้คืออะไร ใช้ทำอะไร และซอฟต์แวร์ใดเปิดไฟล์ .SQ3

นามสกุลไฟล์ .SQ3 คืออะไร

นามสกุลไฟล์ .SQ3 ถูกจัดประเภทเป็นไฟล์ฐานข้อมูล

.SQ3 เป็นฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ oml2

นามสกุล ไฟล์sq3ถูกใช้โดยเซิร์ฟเวอร์ oml2- สำหรับไฟล์ฐานข้อมูล เซิร์ฟเวอร์ oml2- (เซิร์ฟเวอร์ OML2) เป็นโปรแกรมภูตสำหรับ OML

ดูเหมือนว่าเซิร์ฟเวอร์ OML2 จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ล้าสมัยโดยไม่ได้รับการสนับสนุนจากนักพัฒนาหรือผู้ผลิต

ดูเหมือนว่า รูปแบบฐานข้อมูล sq3จะคล้ายกับ SQLite

รูปแบบไฟล์ .SQ3 เลิกใช้แล้วและ ไม่รองรับรูปแบบไฟล์นี้ อีกต่อ ไป

ปัจจุบันประเภทไฟล์ .SQ3 ไม่ได้ใช้งานอย่างจริงจังและล้าสมัย ซึ่งมักเกิดขึ้นกับไฟล์ระบบในระบบปฏิบัติการรุ่นเก่า ไฟล์จากซอฟต์แวร์ที่เลิกใช้ไปนาน หรือกับไฟล์บางประเภทรุ่นก่อนหน้า (เอกสาร โปรเจ็กต์ รูปภาพ ฯลฯ) ที่ถูกแทนที่ในเวอร์ชันที่ใหม่กว่าของโปรแกรมดั้งเดิม


วิธีเปิด:

ลองใช้โปรแกรมดูฐานข้อมูล SQLite เพื่อดูเนื้อหาของไฟล์ *.sq3

วิธีการแปลง:

เท่าที่เราทราบ ไฟล์ประเภท .sq3 นี้ไม่สามารถแปลงเป็นรูปแบบไฟล์อื่นได้ ซึ่งมักจะเป็นกรณีของระบบ การกำหนดค่า ไฟล์ชั่วคราว หรือไฟล์ข้อมูลที่มีข้อมูลเฉพาะสำหรับซอฟต์แวร์เพียงตัวเดียวและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของตัวเอง นอกจากนี้ รูปแบบไฟล์ที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือแบบปิดบางรูปแบบไม่สามารถแปลงเป็นไฟล์ประเภททั่วไปได้ เพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของนักพัฒนา เช่น กรณีของไฟล์มัลติมีเดียที่ป้องกันด้วย DRM บางไฟล์

วิธีแก้ปัญหาไฟล์ .SQ3

  1. คุณต้องอัปเดตแอปพลิเคชันที่คุณใช้เปิดไฟล์ .SQ3 ตามปกติ เฉพาะซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดเท่านั้นที่รองรับรูปแบบไฟล์ .SQ3 ปัจจุบัน
  2. คุณต้องตรวจสอบไฟล์ .SQ3 เพื่อหาไวรัส ในการทำเช่นนี้ คุณต้องสแกนด้วยโปรแกรมป้องกันไวรัสยอดนิยม (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web เป็นต้น)