ไลบรารีนามสกุลไฟล์


.QUTนามสกุลไฟล์

  • ผู้พัฒนาโดย: IBM
  • หมวดหมู่: ไฟล์ข้อมูลต่างๆ

ไฟล์ .QUT คืออะไรและจะเปิดได้อย่างไร

ไม่สามารถเปิดไฟล์ .QUT? คุณสงสัยว่ามันประกอบด้วยอะไร? ในเว็บไซต์ของเรา เราจะอธิบายให้คุณฟังว่าไฟล์นี้คืออะไร ใช้ทำอะไร และซอฟต์แวร์ใดเปิดไฟล์ .QUT

นามสกุลไฟล์ .QUT คืออะไร

นามสกุลไฟล์ .QUT ถูกสร้างโดย IBM .QUT ถูกจัดประเภทเป็นไฟล์ข้อมูลต่างๆ

.QUT เป็นภาษาที่พูดได้ของภาษา IBM Voice Type

นามสกุล ไฟล์qutเชื่อมโยงกับIBM Voice Typeซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ควบคุมเสียงและเขียนตามคำบอกของคอมพิวเตอร์สำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows และ OS/2

ไฟล์qutเก็บคำศัพท์ภาษาต่างๆ


วิธีเปิด:

ไฟล์ประเภทนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับเปิดโดยตรง ไม่มีซอฟต์แวร์ใดที่สามารถเปิดและใช้งานได้โดยตรง หรือไม่มีข้อมูลที่มีอยู่ในแหล่งข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับการเปิดไฟล์ประเภทนี้ ซึ่งมักจะเป็นกรณีของไฟล์ข้อมูลภายใน แคช ไฟล์ชั่วคราว ฯลฯ

วิธีการแปลง:

เท่าที่เราทราบ ไฟล์ประเภท .qut นี้ไม่สามารถแปลงเป็นรูปแบบไฟล์อื่นได้ ซึ่งมักจะเป็นกรณีของระบบ การกำหนดค่า ไฟล์ชั่วคราว หรือไฟล์ข้อมูลที่มีข้อมูลเฉพาะสำหรับซอฟต์แวร์เพียงตัวเดียวและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของตัวเอง นอกจากนี้ รูปแบบไฟล์ที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือแบบปิดบางรูปแบบไม่สามารถแปลงเป็นไฟล์ประเภททั่วไปได้ เพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของนักพัฒนา เช่น กรณีของไฟล์มัลติมีเดียที่ป้องกันด้วย DRM บางไฟล์

วิธีแก้ปัญหาไฟล์ .QUT

  1. คุณต้องอัปเดตแอปพลิเคชันที่คุณใช้เปิดไฟล์ .QUT ตามปกติ เฉพาะซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดเท่านั้นที่รองรับรูปแบบไฟล์ .QUT ปัจจุบัน
  2. คุณต้องตรวจสอบไฟล์ .QUT เพื่อหาไวรัส ในการทำเช่นนี้ คุณต้องสแกนด้วยโปรแกรมป้องกันไวรัสยอดนิยม (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web เป็นต้น)