ไลบรารีนามสกุลไฟล์


.PWDUMPนามสกุลไฟล์

  • ผู้พัฒนาโดย: Microsoft Corporation
  • หมวดหมู่: ไฟล์ข้อมูลต่างๆ

ไฟล์ .PWDUMP คืออะไรและจะเปิดได้อย่างไร

ไม่สามารถเปิดไฟล์ .PWDUMP? คุณสงสัยว่ามันประกอบด้วยอะไร? ในเว็บไซต์ของเรา เราจะอธิบายให้คุณฟังว่าไฟล์นี้คืออะไร ใช้ทำอะไร และซอฟต์แวร์ใดเปิดไฟล์ .PWDUMP

นามสกุลไฟล์ .PWDUMP คืออะไร

นามสกุลไฟล์ .PWDUMP ถูกสร้างโดย Microsoft Corporation .PWDUMP ถูกจัดประเภทเป็นไฟล์ข้อมูลต่างๆ

.PWDUMP คือข้อมูลของ Microsoft Windows

นามสกุล ไฟล์pwdumpเกี่ยวข้องกับMicrosoft Windowsซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการสำหรับคอมพิวเตอร์ที่เข้ากันได้กับ IBM-PC ซึ่งพัฒนาโดย Microsoft

ไฟล์pwdumpเก็บข้อมูลบางประเภทที่ใช้โดย Microsoft Windows


วิธีเปิด:

ไฟล์ประเภทนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับเปิดโดยตรง ไม่มีซอฟต์แวร์ใดที่สามารถเปิดและใช้งานได้โดยตรง หรือไม่มีข้อมูลที่มีอยู่ในแหล่งข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับการเปิดไฟล์ประเภทนี้ ซึ่งมักจะเป็นกรณีของไฟล์ข้อมูลภายใน แคช ไฟล์ชั่วคราว ฯลฯ

วิธีการแปลง:

เท่าที่เราทราบ ไฟล์ประเภท .pwdump นี้ไม่สามารถแปลงเป็นรูปแบบไฟล์อื่นได้ ซึ่งมักจะเป็นกรณีของระบบ การกำหนดค่า ไฟล์ชั่วคราว หรือไฟล์ข้อมูลที่มีข้อมูลเฉพาะสำหรับซอฟต์แวร์เพียงตัวเดียวและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของตัวเอง นอกจากนี้ รูปแบบไฟล์ที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือแบบปิดบางรูปแบบไม่สามารถแปลงเป็นไฟล์ประเภททั่วไปได้ เพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของนักพัฒนา เช่น กรณีของไฟล์มัลติมีเดียที่ป้องกันด้วย DRM บางไฟล์

วิธีแก้ปัญหาไฟล์ .PWDUMP

  1. คุณต้องอัปเดตแอปพลิเคชันที่คุณใช้เปิดไฟล์ .PWDUMP ตามปกติ เฉพาะซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดเท่านั้นที่รองรับรูปแบบไฟล์ .PWDUMP ปัจจุบัน
  2. คุณต้องตรวจสอบไฟล์ .PWDUMP เพื่อหาไวรัส ในการทำเช่นนี้ คุณต้องสแกนด้วยโปรแกรมป้องกันไวรัสยอดนิยม (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web เป็นต้น)