ฐานข้อมูลส่วนขยายไฟล์


นามสกุลไฟล์ .PRG

 • ผู้พัฒนาโดย: Hexagon Metrology
 • ประเภท: CAD Files
 • รูป: Binary

ไฟล์ PRG คืออะไร?

PRG เป็นไฟล์โปรแกรมส่วน PC-DMIS

ไฟล์ CAD ที่สร้างโดย PC-DMIS ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์มาตรวิทยาที่ใช้สำหรับการเขียนโปรแกรมเครื่องวัดพิกัด (CMMs); บันทึก "โปรแกรมชิ้นส่วน" ซึ่งมีคำแนะนำสำหรับการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรไปยังส่วนทางกายภาพเพื่อทำการวัด

โปรแกรมส่วน PC-DIMS ช่วยให้นักออกแบบสามารถจัดเก็บโปรแกรมออฟไลน์และเรียกใช้งานใน สภาพแวดล้อมซอฟต์แวร์ 3D ก่อนใช้งานด้วยเครื่องวัดพิกัดจริง

โปรแกรมที่เปิดไฟล์โปรแกรม PC-DMIS Part
Windows
Hexagon Metrology PC-DMIS

ไฟล์ประเภทที่ 2 ไฟล์โปรแกรม

ประเภท: Executable Files

ไฟล์โปรแกรมที่ใช้โดยแอปพลิเคชันต่างๆ อาจเป็นฟังก์ชันหรือสคริปต์ที่สามารถเรียกใช้งานได้ภายในโปรแกรมอื่น อาจเป็นไฟล์ข้อความที่มีซอร์สโค้ดซึ่งสามารถรวบรวมเป็นโปรแกรมปฏิบัติการได้

ไฟล์ประเภทที่ 2 ไฟล์โปรแกรม

ผู้พัฒนาโดย: dBASE Intelligence ประเภท: Developer Files รูป: Text

ไฟล์โปรแกรมที่ใช้โดยแอปพลิเคชันต่างๆ อาจเป็นฟังก์ชันหรือสคริปต์ที่สามารถเรียกใช้งานได้ภายในโปรแกรมอื่น อาจเป็นไฟล์ข้อความที่มีซอร์สโค้ดซึ่งสามารถรวบรวมเป็นโปรแกรมปฏิบัติการได้ไฟล์ประเภท 3 ไฟล์โปรแกรม xBase

โปรแกรมที่เปิดไฟล์โปรแกรม
Windows
dBase
Harbor MiniGUI

ไฟล์ประเภทที่ 2 ไฟล์โปรแกรม

ผู้พัฒนาโดย: Akai Professional ประเภท: Audio Files รูป: Binary

ไฟล์โปรแกรมที่ใช้โดยแอปพลิเคชันต่างๆ อาจเป็นฟังก์ชันหรือสคริปต์ที่สามารถเรียกใช้งานได้ภายในโปรแกรมอื่น อาจเป็นไฟล์ข้อความที่มีซอร์สโค้ดซึ่งสามารถรวบรวมเป็นโปรแกรมปฏิบัติการได้ไฟล์ประเภท 3 ไฟล์โปรแกรม xBase

โปรแกรมที่เปิดไฟล์โปรแกรม
Windows
Midicase.com MPC Editor

ไฟล์ประเภทที่ 2 ไฟล์โปรแกรม

ผู้พัฒนาโดย: Digital Research ประเภท: Executable Files รูป: Binary

ไฟล์โปรแกรมที่ใช้โดยแอปพลิเคชันต่างๆ อาจเป็นฟังก์ชันหรือสคริปต์ที่สามารถเรียกใช้งานได้ภายในโปรแกรมอื่น อาจเป็นไฟล์ข้อความที่มีซอร์สโค้ดซึ่งสามารถรวบรวมเป็นโปรแกรมปฏิบัติการได้ไฟล์ประเภท 3 ไฟล์โปรแกรม xBase

โปรแกรมที่เปิดไฟล์โปรแกรม
Windows
Gemulator

ไฟล์ประเภทที่ 2 ไฟล์โปรแกรม

ผู้พัฒนาโดย: ABB ประเภท: Developer Files รูป: Text

ไฟล์โปรแกรมที่ใช้โดยแอปพลิเคชันต่างๆ อาจเป็นฟังก์ชันหรือสคริปต์ที่สามารถเรียกใช้งานได้ภายในโปรแกรมอื่น อาจเป็นไฟล์ข้อความที่มีซอร์สโค้ดซึ่งสามารถรวบรวมเป็นโปรแกรมปฏิบัติการได้ไฟล์ประเภท 3 ไฟล์โปรแกรม xBase

โปรแกรมที่เปิดไฟล์โปรแกรม
Windows
ABB RobotStudio

ไฟล์ประเภทที่ 2 ไฟล์โปรแกรม

ผู้พัฒนาโดย: Polyhedric Software ประเภท: Audio Files รูป: Binary

ไฟล์โปรแกรมที่ใช้โดยแอปพลิเคชันต่างๆ อาจเป็นฟังก์ชันหรือสคริปต์ที่สามารถเรียกใช้งานได้ภายในโปรแกรมอื่น อาจเป็นไฟล์ข้อความที่มีซอร์สโค้ดซึ่งสามารถรวบรวมเป็นโปรแกรมปฏิบัติการได้ไฟล์ประเภท 3 ไฟล์โปรแกรม xBase

โปรแกรมที่เปิดไฟล์โปรแกรม
Windows
Polyhedric Software WAVmaker
Polyhedric Software Mellosoftron
FMJ-Software Awave Studio

ไฟล์ประเภทที่ 2 ไฟล์โปรแกรม

ผู้พัฒนาโดย: RPG Toolkit ประเภท: Developer Files รูป: Text

ไฟล์โปรแกรมที่ใช้โดยแอปพลิเคชันต่างๆ อาจเป็นฟังก์ชันหรือสคริปต์ที่สามารถเรียกใช้งานได้ภายในโปรแกรมอื่น อาจเป็นไฟล์ข้อความที่มีซอร์สโค้ดซึ่งสามารถรวบรวมเป็นโปรแกรมปฏิบัติการได้ไฟล์ประเภท 3 ไฟล์โปรแกรม xBase

โปรแกรมที่เปิดไฟล์โปรแกรม
Windows
RPG Toolkit

ไฟล์ประเภทที่ 2 ไฟล์โปรแกรม

ผู้พัฒนาโดย: Microsoft ประเภท: Developer Files รูป: Text

ไฟล์โปรแกรมที่ใช้โดยแอปพลิเคชันต่างๆ อาจเป็นฟังก์ชันหรือสคริปต์ที่สามารถเรียกใช้งานได้ภายในโปรแกรมอื่น อาจเป็นไฟล์ข้อความที่มีซอร์สโค้ดซึ่งสามารถรวบรวมเป็นโปรแกรมปฏิบัติการได้ไฟล์ประเภท 3 ไฟล์โปรแกรม xBase

โปรแกรมที่เปิดไฟล์โปรแกรม
Windows
File Viewer Plus
Microsoft Visual FoxPro

ไฟล์ประเภทที่ 2 ไฟล์โปรแกรม

ประเภท: Game Files รูป: Binary

ไฟล์โปรแกรมที่ใช้โดยแอปพลิเคชันต่างๆ อาจเป็นฟังก์ชันหรือสคริปต์ที่สามารถเรียกใช้งานได้ภายในโปรแกรมอื่น อาจเป็นไฟล์ข้อความที่มีซอร์สโค้ดซึ่งสามารถรวบรวมเป็นโปรแกรมปฏิบัติการได้ไฟล์ประเภท 3 ไฟล์โปรแกรม xBase

โปรแกรมที่เปิดไฟล์โปรแกรม
Windows
CCS64
DirMaster

วิธีเปิดไฟล์ .PRG บนแพลตฟอร์มต่างๆ

เปิดไฟล์ .PRG ใน Windows

 • คลิกขวาที่ .PRG
 • คลิกซ้าย "เปิดด้วย" > "เลือกแอปอื่น"
 • เลือกโปรแกรมที่เปิดไฟล์ .PRG และเลือกช่องทำเครื่องหมาย "ใช้แอปนี้เพื่อเปิดไฟล์ .PRG เสมอ" กด "ตกลง"

เปิดไฟล์ .PRG บน Mac

 • คลิกขวา (หรือ Ctrl + คลิกซ้าย) ไฟล์ .PRG
 • คลิก "เปิดด้วย" > "อื่นๆ.."
 • จากนั้นเลือกโปรแกรมอื่นจากรายการแอปแล้วกด "เปิด"
 • เลือกช่องทำเครื่องหมาย "เปิด" สำหรับ "เปิดในแอปเสมอ"

เปิดไฟล์ .PRG บน Linux

คลิกขวาที่ไฟล์ .PRG เลือก "เปิดด้วย" แล้วเลือกโปรแกรมจากรายการด้านบน

เปิดไฟล์ .PRG บน iPhone

เลือกไฟล์ หากคุณไม่เห็นแอปพลิเคชันสำหรับเปิดไฟล์ .PRG ให้แตะ "แชร์" แล้วเลือกแอปที่เหมาะสม
วิธีที่ 2
บันทึกไฟล์. จากนั้นเปิดแอป «ไฟล์» แตะไฟล์ค้างไว้ แล้วปล่อยนิ้วของคุณ คุณจะเห็นแถบเมนูสีดำ หลังจากนั้นแตะ "แชร์" แล้วเลือกแอปพลิเคชัน

เปิดไฟล์ .PRG บน Android

แตะไอคอน การตั้งค่า บนสมาร์ทโฟน Android จากนั้นเลือก «แอปพลิเคชัน» คลิกไอคอน การตั้งค่า ที่มุมบนขวาของหน้าจอ เพื่อเปลี่ยนแอปเริ่มต้น
หากคุณต้องการเปิด แก้ไข บันทึก หรือแม้แต่แปลงไฟล์ .PRG บน Android วิธีที่ดีที่สุดคือการดาวน์โหลดแอปเฉพาะที่มีอยู่ใน Google Play

วิธีแก้ปัญหาไฟล์ .PRG

 1. คุณต้องอัปเดตแอปพลิเคชันที่คุณใช้ปกติเพื่อเปิดไฟล์ .PRG เฉพาะซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดเท่านั้นที่รองรับรูปแบบไฟล์ .PRG ปัจจุบัน
 2. คุณต้องตรวจสอบไฟล์ .PRG เพื่อหาไวรัส ในการดำเนินการนี้ คุณต้องสแกนด้วยโปรแกรมป้องกันไวรัสยอดนิยม (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web เป็นต้น)