ฐานข้อมูลส่วนขยายไฟล์


นามสกุลไฟล์ .PDB

  • ประเภท: Database Files

ไฟล์ PDB คืออะไร?

PDB เป็นฐานข้อมูลโปรแกรม

ไฟล์ PDB เป็นไฟล์ฐานข้อมูลที่ใช้โดยแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ รวมถึง Pegasus, Quicken, MS Visual Studio และซอฟต์แวร์ Palm Pilot มันจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบที่มีโครงสร้างและโดยทั่วไปแล้วจะติดตั้งพร้อมกับแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง

ไฟล์ PDB ที่ใช้โดยโปรแกรมที่แตกต่างกันมักจะบันทึกในรูปแบบที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งหมายความว่าสามารถเปิดได้โดยโปรแกรมที่ติดตั้ง . ตัวอย่างเช่น Microsoft Visual Studio ไม่รู้จักไฟล์ Intuit Quicken PDB

Visual Studio ใช้ไฟล์ PDB เพื่อเก็บข้อมูลการดีบักเกี่ยวกับโปรแกรมรวมถึงข้อมูลสัญลักษณ์ซึ่งมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะจัดเก็บในโปรแกรม ตัวเอง ข้อมูลสัญลักษณ์ประกอบด้วยรายการของสัญลักษณ์ทั้งหมดในโมดูลโปรแกรมที่มีที่อยู่ชื่อของไฟล์และบรรทัดที่มีการประกาศสัญลักษณ์ คุณสามารถใช้ Visual Studio เพื่อโหลดข้อมูลจากไฟล์ PDB เพื่อดีบักโปรแกรม

โปรแกรมที่เปิดฐานข้อมูลโปรแกรม
Windows
Intuit Quicken
Microsoft Visual Studio 2017
Mac
Intuit Quicken

ไฟล์ Type 2 ไฟล์ Data Bank Data

ประเภท: Data Files รูป: Text

ไฟล์ข้อมูลที่สร้างในรูปแบบ Protein Data Bank (PDB) ร้านค้าพิกัด 3D ระบุโครงสร้างของอะตอมภายในโปรตีนหรือสารเคมีอื่น ๆ ; ใช้เป็นรูปแบบมาตรฐานสำหรับการศึกษาโครงสร้างโปรตีน ยังใช้งานร่วมกันโดย Research Collaboratory for Structural Bioinformatics (RCSB) เพื่อศึกษา macromolecules ทางชีวภาพ

ไฟล์โปรตีน Data Bank จำนวนมากถูกจัดทำผ่านธนาคารข้อมูลโปรตีนทั่วโลก (wwPDB) ซึ่งเป็นองค์กรที่เก็บรักษาโมเลกุลขนาดใหญ่และแจกจ่ายอย่างอิสระ p>

หมายเหตุ: ไฟล์ PDB มักจะดูในแอปเพล็ต Java ที่ใช้ Jmol ซึ่งเป็นแพ็คเกจการสร้างภาพโมเลกุลแบบโอเพ่นซอร์ส ไฟล์ PDB ได้รับการสนับสนุนโดยปลั๊กอินเบราว์เซอร์สำหรับดูโมเลกุลด้วยเช่นกัน

โปรแกรมที่เปิดแฟ้มข้อมูลธนาคารโปรตีน
Windows
Avogadro
Jmol
RasMol
Microsoft Internet Explorer with JmolApplet or Protein Workshop applet
Agile Molecule Abalone
Agile Molecule Ascalaph
Mac
Avogadro
Jmol
Apple Safari with JmolApplet or Protein Workshop applet
Linux
Avogadro
Jmol
RasMol
Mozilla Firefox with JmolApplet or Protein Workshop applet
Web
Animated Physics

ไฟล์ Type 2 ไฟล์ Data Bank Data

ผู้พัฒนาโดย: Tanida ประเภท: Data Files

ไฟล์ข้อมูลที่สร้างในรูปแบบ Protein Data Bank (PDB) ร้านค้าพิกัด 3D ระบุโครงสร้างของอะตอมภายในโปรตีนหรือสารเคมีอื่น ๆ ; ใช้เป็นรูปแบบมาตรฐานสำหรับการศึกษาโครงสร้างโปรตีน ยังใช้งานร่วมกันโดย Research Collaboratory for Structural Bioinformatics (RCSB) เพื่อศึกษา macromolecules ทางชีวภาพ

ไฟล์โปรตีน Data Bank จำนวนมากถูกจัดทำผ่านธนาคารข้อมูลโปรตีนทั่วโลก (wwPDB) ซึ่งเป็นองค์กรที่เก็บรักษาโมเลกุลขนาดใหญ่และแจกจ่ายอย่างอิสระ p>

หมายเหตุ: ไฟล์ PDB มักจะดูในแอปเพล็ต Java ที่ใช้ Jmol ซึ่งเป็นแพ็คเกจการสร้างภาพโมเลกุลแบบโอเพ่นซอร์ส ไฟล์ PDB ได้รับการสนับสนุนโดยปลั๊กอินเบราว์เซอร์สำหรับดูโมเลกุลด้วยเช่นกัน

ไฟล์ประเภท 3 ตัวสร้างไฟล์ Tanida Demo
โปรแกรมที่เปิดแฟ้มข้อมูลธนาคารโปรตีน
Windows
Tanida Demo Builder

ไฟล์ Type 2 ไฟล์ Data Bank Data

ผู้พัฒนาโดย: Palm ประเภท: Database Files รูป: Binary

ไฟล์ข้อมูลที่สร้างในรูปแบบ Protein Data Bank (PDB) ร้านค้าพิกัด 3D ระบุโครงสร้างของอะตอมภายในโปรตีนหรือสารเคมีอื่น ๆ ; ใช้เป็นรูปแบบมาตรฐานสำหรับการศึกษาโครงสร้างโปรตีน ยังใช้งานร่วมกันโดย Research Collaboratory for Structural Bioinformatics (RCSB) เพื่อศึกษา macromolecules ทางชีวภาพ

ไฟล์โปรตีน Data Bank จำนวนมากถูกจัดทำผ่านธนาคารข้อมูลโปรตีนทั่วโลก (wwPDB) ซึ่งเป็นองค์กรที่เก็บรักษาโมเลกุลขนาดใหญ่และแจกจ่ายอย่างอิสระ p>

หมายเหตุ: ไฟล์ PDB มักจะดูในแอปเพล็ต Java ที่ใช้ Jmol ซึ่งเป็นแพ็คเกจการสร้างภาพโมเลกุลแบบโอเพ่นซอร์ส ไฟล์ PDB ได้รับการสนับสนุนโดยปลั๊กอินเบราว์เซอร์สำหรับดูโมเลกุลด้วยเช่นกัน

ไฟล์ประเภท 3 ตัวสร้างไฟล์ Tanida Demo
โปรแกรมที่เปิดแฟ้มข้อมูลธนาคารโปรตีน
Windows
Palm Desktop
Fictionwise eReader
LLUSoft PDB Explorer
DC & Co iSilo
XnViewMP
Mac
Planamesa NeoOffice
Fictionwise eReader
Lemkesoft GraphicConverter
PorDiBle
txt2pdbdoc
XnViewMP
Linux
txt2pdbdoc
XnViewMP
Android
Fictionwise eReader

ไฟล์ Type 2 ไฟล์ Data Bank Data

ผู้พัฒนาโดย: Sybase ประเภท: Backup Files

ไฟล์ข้อมูลที่สร้างในรูปแบบ Protein Data Bank (PDB) ร้านค้าพิกัด 3D ระบุโครงสร้างของอะตอมภายในโปรตีนหรือสารเคมีอื่น ๆ ; ใช้เป็นรูปแบบมาตรฐานสำหรับการศึกษาโครงสร้างโปรตีน ยังใช้งานร่วมกันโดย Research Collaboratory for Structural Bioinformatics (RCSB) เพื่อศึกษา macromolecules ทางชีวภาพ

ไฟล์โปรตีน Data Bank จำนวนมากถูกจัดทำผ่านธนาคารข้อมูลโปรตีนทั่วโลก (wwPDB) ซึ่งเป็นองค์กรที่เก็บรักษาโมเลกุลขนาดใหญ่และแจกจ่ายอย่างอิสระ p>

หมายเหตุ: ไฟล์ PDB มักจะดูในแอปเพล็ต Java ที่ใช้ Jmol ซึ่งเป็นแพ็คเกจการสร้างภาพโมเลกุลแบบโอเพ่นซอร์ส ไฟล์ PDB ได้รับการสนับสนุนโดยปลั๊กอินเบราว์เซอร์สำหรับดูโมเลกุลด้วยเช่นกัน

ไฟล์ประเภท 3 ตัวสร้างไฟล์ Tanida Demo

วิธีเปิดไฟล์ .PDB บนแพลตฟอร์มต่างๆ

เปิดไฟล์ .PDB ใน Windows

  • คลิกขวาที่ .PDB
  • คลิกซ้าย "เปิดด้วย" > "เลือกแอปอื่น"
  • เลือกโปรแกรมที่เปิดไฟล์ .PDB และเลือกช่องทำเครื่องหมาย "ใช้แอปนี้เพื่อเปิดไฟล์ .PDB เสมอ" กด "ตกลง"

เปิดไฟล์ .PDB บน Mac

  • คลิกขวา (หรือ Ctrl + คลิกซ้าย) ไฟล์ .PDB
  • คลิก "เปิดด้วย" > "อื่นๆ.."
  • จากนั้นเลือกโปรแกรมอื่นจากรายการแอปแล้วกด "เปิด"
  • เลือกช่องทำเครื่องหมาย "เปิด" สำหรับ "เปิดในแอปเสมอ"

เปิดไฟล์ .PDB บน Linux

คลิกขวาที่ไฟล์ .PDB เลือก "เปิดด้วย" แล้วเลือกโปรแกรมจากรายการด้านบน

เปิดไฟล์ .PDB บน iPhone

เลือกไฟล์ หากคุณไม่เห็นแอปพลิเคชันสำหรับเปิดไฟล์ .PDB ให้แตะ "แชร์" แล้วเลือกแอปที่เหมาะสม
วิธีที่ 2
บันทึกไฟล์. จากนั้นเปิดแอป «ไฟล์» แตะไฟล์ค้างไว้ แล้วปล่อยนิ้วของคุณ คุณจะเห็นแถบเมนูสีดำ หลังจากนั้นแตะ "แชร์" แล้วเลือกแอปพลิเคชัน

เปิดไฟล์ .PDB บน Android

แตะไอคอน การตั้งค่า บนสมาร์ทโฟน Android จากนั้นเลือก «แอปพลิเคชัน» คลิกไอคอน การตั้งค่า ที่มุมบนขวาของหน้าจอ เพื่อเปลี่ยนแอปเริ่มต้น
หากคุณต้องการเปิด แก้ไข บันทึก หรือแม้แต่แปลงไฟล์ .PDB บน Android วิธีที่ดีที่สุดคือการดาวน์โหลดแอปเฉพาะที่มีอยู่ใน Google Play

วิธีแก้ปัญหาไฟล์ .PDB

  1. คุณต้องอัปเดตแอปพลิเคชันที่คุณใช้ปกติเพื่อเปิดไฟล์ .PDB เฉพาะซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดเท่านั้นที่รองรับรูปแบบไฟล์ .PDB ปัจจุบัน
  2. คุณต้องตรวจสอบไฟล์ .PDB เพื่อหาไวรัส ในการดำเนินการนี้ คุณต้องสแกนด้วยโปรแกรมป้องกันไวรัสยอดนิยม (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web เป็นต้น)